Pod záštitou rektora Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA
prof. PaedDr. Rudolfa Psotty, Ph.D.

7. bienále

mezinárodní vědecké konference

“WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA”

Praha, 04/11/2021

TEMATICKÉ OKRUHY:

Konference zahrnuje tři hlavní tematické okruhy:

  • Diagnostika a funkční testování ve wellness.
  • Multidimenzionální přístup ke kvalitě života a podpoře zdraví.
  • Sebehodnocení a wellness plán. Bio-psycho-sociální rovnováha.

Cílem mezinárodní konference je pomoci překlenout propast mezi výzkumem a aplikací vědeckých výstupů v praxi podporující zdraví a kvalitu žití. Celkovým účelem je usnadnit sdílení znalostí a praktických transformací z mezinárodního hlediska.

JAZYK: český, anglický 

Konference se koná ONLINE, odkazy na ZOOM naleznete v programu.

PROGRAM

SBORNÍK ABSTRAKTŮ

 

PREZIDENT MEZINÁRODNÍ KONFERENCE:
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. – Rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika


VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE:

Předseda vědeckého výboru:
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika

Členové:

prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko

prof. PaedDr. Elena Bendíková, Ph.D. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko

prof. Eugeniusz Bolach, PhD. – Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, Polsko

prof. Bartosz Bolach, PhD. – Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, Polsko

PhDr. Klára Daďová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Praha, ČR

prof. Shivnath Ghosh, PhD. – Himachal Pradesh University, Shimla, Indie

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Praha, ČR

prof. Tetsuo Harada, PhD. – Kochi University, Kochi, Japonsko

doc. Petar Iankov, PhD. – National Sport Academy „Vasil Levski“, Sofie, Bulharsko

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

prof. PaedDr. Ján Junger, Ph.D. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika

doc. Misako Kawamata, PhD. – Kochi University, Kochi, Japonsko

prof. Waheeda Khan, PhD. – SGT University, Gurgaon, Indie

doc. Marina Malygina, PhD. Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk, Ruská federace

Mgr. Tomáš Mirovský, MBA., DiS. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

prof. Bartosz Molik, PhD. – Józef Piłsudski University of Physical Education, Warszaw, Poland

prof. Alida Moonen, PhD. – National Wellness Institute, USA

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.  – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

Mgr. Jana Nováková Stará, Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno, ČR

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. – Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ČR

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. Krajská nemocnice/Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR

prof. Rado Pišot, Ph.D. – Institut of Kinesiology Research, Koper, Republika Slovinsko

doc. Beata Pitula, PhD.  – University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno, ČR

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

doc. PhDr.Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D. – Global Spa Concepts Inc., Vancouver, Kanada

prof. PhDr. Hana Válková, CSc. – Masarykova univerzita, Brno, ČR

prof. Jacek Wąsik, PhD. – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa, Polsko

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Slovensko

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Předseda organizačního výboru:

Mgr. Kamila Bulířová – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika 

Členové:

Mgr. Jiří Kajzar – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
Alena Malcová – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, Česká republika


VÝSTUPY:

On-line video vysílání a nahrávání prezentací v modelu Open Access s trvalým, okamžitým a bezplatným přístupem k výsledkům vědy a výzkumu na internetu;

Příspěvky z konference budou po recenzním řízení publikovány ve vědecké monografii nebo v recenzovaném vědeckém časopise „Acta Salus Vitae“ ISSN 1805 – 8787, viz http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/issue/archive


Programový rámec:

Konferenční program zahrnuje následující součásti:

  • Příspěvky klíčových řečníků – ústní prezentace (20 min + 5 min diskuze)
  • Příspěvky v sekcích – ústní prezentace (10 min + 5 min diskuze)
  • Příspěvky v Posterové sekci (Poster ve formátu: A0 841 x 1189 mm nebo A1 594 x 841mm)

 

Informace k podání přihlášky, k abstraktu, publikačnímu výstupu, k časovým uzávěrkám poskytne Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz.

Instructions for manuscripts

Účast bez poplatku.

Praha 25. 2. 2021

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., Prorektorka pro vědu a výzkum
e-mail: krejci@palestra.cz