30
Pro 2020

Zrušení praktické výuky

Vzhledem k nařízení vlády (s účinností od 27.12. 2020 a platností do 10.1. 2021nemůže v tomto období opět probíhat prezenční PRAKTICKÁ VÝUKA, která byla jinak naplánována (Sportovní hry I, Základy sebeobrany, Squash, SRM II, ZTV II, Fitness). 

V týdnu od 4.1. do 10.1. bude tedy opět probíhat pouze distanční výuka teoretických předmětů dle rozvrhu (případně předtermíny zkoušek na základě předchozí domluvy s vyučujícím za přítomnosti max. 10 osob při zkoušce).

Náhradní termíny pro realizaci praktických předmětů budou aktualizovány s ohledem na vývoj situace dle opatření PES pro školství.

Ačkoliv tyto zprávy nejsou nijak pozitivní, věříme v lepší rok 2021 a přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a optimismu!