Professional Profile – Martina Muknšnáblová

 • PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D.

Contact Info:

 • m.muknsnablova@worldonline.cz
 • Department of Biomedical Subjects
 • College pedagogue

 

Education:

 •  2011–2012   Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, rigorous study science and research in health care
 • 2005–2007   1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, follow-up master’s study in nursing care
 • 1997–1999   Faculty of Education, Universit of Bohemia in Pilsen, specializational study in deaf education pedagogy
 • 1996–1999   Faculty of Medicine, Charles University in Pilsen, bachelor’s degree in nursing care

Main topics of professional interest:

 • First aid provided by non-medical workers
 • Influence of level of cognition on adult education
 • Mental training in adulthood
 • Work ethics in nursing professions
 • Disease prevention

Notable activities

 • Head of the field of education of certified medical rescuer, certified general nurse, certified pharmaceutic assistant and certified medical laboratory technical
 • Certified healthcare auditor
 • Certified healthcare expert witness (suspended activity)

 

Publications

Monographs

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. První pomoc pro pomáhající profese. Praha 2019.. Ebux.cz. ISBN 978-80-270-6269-0.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina, Anatomické poznámky pro nelékařská povolání. Praha 2018.. Ebux.cz. ISBN 978-80-270-4498-6.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina, Etika v nemoci a bezmoci. Praha 2016. Ebux.cz. ISBN 978-80-270-0420-1

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Vylučování odpadních a škodlivých látek z lidského těla. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8804-2.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Prevence nemocí: Nejčastější problémy na cestě k obnovení nebo udržení zdraví. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8028-2.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Péče o dítě s postižením sluchu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 128 s. ISBN 978-80-247-5034-7.

Periodics

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. WERNEROVÁ, Lenka. Paměť a její poruchy ve stáří I. Ošetřovatelská péče. Siviliania Brno, 2013. č. 4, str. 10-13, ISSN 2336-1603.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. WERNEROVÁ, Lenka. Paměť a její poruchy ve stáří II. Diagnostika.  Ošetřovatelská péče. Siviliania Brno, 2013. č. 5, str.18-20, ISSN 2336-1603.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. WERNEROVÁ, Lenka. Paměť a její poruchy ve stáří III. Možnosti terapie.  Ošetřovatelská péče. Siviliania Brno, 2014. č. 1, str. 14-15, ISSN 2336-1603.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. KUBINA, Filip. Pracovní režim a jeho vliv na pozornost záchranáře. Sestra. 2013. č.12, str. 54-55, ISSN 1210-0404.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina.  Akutní komplikace diabetu mellitu. Sestra. 2014. č.1, str. 38-40, ISSN 1210-0404.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. HURT, Ondřej. První pomoc dítěti při febrilních křečích. Sestra. 2014. č.1, str. 56-58, ISSN 1210-0404.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Řeč těla při prvním kontaktu. Ošetřovatelská péče. Siviliania Brno, 2014. č. 1, str. 34-37, ISSN 2336-1603.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Péče o ženu po plastické operaci břicha. Sestra. 2014. č.2, str. 43-45, ISSN 1210-0404.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. CAHLÍKOVÁ, Lada. Edukace rodičů dítěte s astmatem. Sestra. 2014. č.2, str. 48-50, ISSN 1210-0404.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. ŠEVÍTOVÁ, Pavla. Život s atopickým ekzémem v dospělém věku. Sestra. 2014. č.2, str. 53-55, ISSN 1210-0404.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Infekce ovlivňující vznik některých maligních onemocnění. Ošetřovatelská péče. Siviliania Brno, 2014. č. 2, str. 20-22, ISSN 2336-1603.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. URBAN, Richard. Porovnání abúzu alkoholu u klientů v přednemocniční neodkladné péči v České republice a Portugalsku. Ošetřovatelská péče. Siviliania Brno, 2014. č. 2, str. 36-37, ISSN 2336-1603.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. ŠTOLCOVÁ, Tereza. Biopsychosociální problematika ženské obřízky. Sestra. 2014. č. 5, str. 13-14, ISSN 1210-0404.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Dědičnost jako riziko pro vznik nádorových onemocnění. Ošetřovatelská péče. Siviliania Brno, 2014, č. zima/2014. str. 42-44, ISSN 2336-1603.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. SOCHOVÁ, Vladimíra. Nefarmakologické možnosti léčby bolesti u dětí. Zdravotnictví medicína. 2014, č.14, str. 26-27, ISSN 2336-2987.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. KRINWALDOVÁ, Vladimíra. Zácpa při dietní chybě v dětském věku. Zdravotnictví medicína. 2014, č.15, str. 26-27, ISSN 2336-2987.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. PODROUŽKOVÁ, Kateřina. Ošetřovatelská péče o ženu po císařském řezu. Zdravotnictví medicína. 2014, č.19, str. IX-X, ISSN 2336-2987.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Dietní opatření při zánětu střev. Zdravotnictví medicína. 2015, č.1, str. 32, ISSN 2336-2987.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Stáž v městské nemocnici na Krétě. Florence. 2015, ročník XI., č. 5, str. 40-42, ISSN 1801-464X.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. SOCHOVÁ, Vladimíra. Farmakoterapeutická léčba bolesti u dětí. Zdravotnictví a medicína. 2015, č.7-8, str. 40-41, ISSN 2336-2987.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Nejčastější výjezdy záchranné služby do ordinací praktických lékařů. Zdravotnictví a medicína. 2016. č.4, str. 35-36. ISSN 2336-2987. http://zdravi.euro.cz/news/check-sub?id=482020

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Urgentní stavy ve stomatologické ordinaci. Zdravotnictví, medicína. 2016. č.5, str.20-21. ISSN 2336-2987. http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/urgentni-stavy-ve-stomatologicke-ordinaci-482317

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Automatický externí defibrilátor v praxi. Zdravotnictví, medicína. 2016. č. 7-8, str. 28-29. ISSN 2336-2987. http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/automaticky-externi-defibrilator-v-praxi-482798

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Horská služba v integrovaném záchranném systému Zdravotnictví, medicína. 2016, č.12, str.26. ISSN 2336-2987.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Komunikace s klientem se sluchovým postižením v přednemocniční neodkladné péči. Urgentní medicína. 2018, roč. 20, č. 4, str. 37-39, ISSN 12121924.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Paměť je scenáristou naší osobní navigace aneb změny paměti v průběhu dospělosti. Florence. 2019, roč. XV. č. 6, s. 12-13,ISSN 1801-464X.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Změny pozornosti v dospělosti: jak ovlivňují kognitivní funkce a jednání člověka? Florence. 2020, roč. XVI. č. 2, s. 15-17,ISSN 1801-464X.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. Kompetence – Edukace – Kognice aneb Způsob práce předurčuje způsob učení a mentálního tréninku. Andragogika v praxi. 2020, roč. 7, č. 23/24, ISSN 2336-5145 (Print), ISSN 2694-9490 (Online).