Profile – Robin Jirásko

  • Ing. Robin Jirásko, Ph.D.Department of Economics and Management

Contact Info:

  • jirasko@palestra.cz
  • College pedagogue

 

BASIC INFORMATION

He is a graduate of the Business Politics and Administration study programme at the Faculty of Economics, Technical University of Liberec (Ing. – 2001, Ph.D. – 2008). As an assistant professor at the department of insurance at the Faculty of Economics, he published a number of papers about pension reforms in CR. He described, argued and prognosed his own proposal of the pension reforms in CR in his dissertation thesis. He has also published in the field of not only statistical predictions of economic time lines.

He engaged in the current trends of world economics, statistical analyses and lecturing even during his activities in ČSOB, ČSOB Investment Company and Hypoteční banka.

Nowadays, he works at the College of Physical Education and Sport Palestra, where he gives lectures on the Research Work Methodology, focusing primarily on statistics. He also teaches Personal Management and heads the Multimedia Seminar at Palestra. He addresses statistical analysis even in his publications.

 

EDUCATION

  • 1996 – 2001 – Ing. – Technical University of Liberec, Faculty of Economics
  • 2001 – 2008 – Ph.D. – Technical University of Liberec, Faculty of Economics

 

PUBLICATIONS

JIRÁSKO, Robin. Důchodová reforma ve znamení hospodářského růstu. Sborník z 8. ročníku konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví. Praha: FFÚ VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1181-8.

JIRÁSKO, Robin. Stabilizace penzijního systému v ČR. Sborník z 3. ročníku mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.

JIRÁSKO, Robin. Řešení penzijní otázky v ČR. Sborník z vědecké konference Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-824-6.

JIRÁSKO, Robin. Na důchody jinak. Mladá fronta dnes, 7. srpna 2006.

JIRÁSKO, Robin. Důchodová reforma v ČR. Sborník z mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum. Liberec: Hospodářská fakulta TUL, 2005. ISBN 80-7083-953-8.

JIRÁSKO, Robin. Analýza časové řady měnového agregátu M2 v ČR od roku 1993.E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1998- . s. 86-88. ISSN 1212-3609.