ÚŘEDNÍ DESKA

INFORMACE PRO STUDENTY

 

Směrnice ST/12 ve znění dodatku č. 1-13 - Postup při podávání žádostí
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice PLP/05 ve znění dodatku č. 1 - Poplatky za kopírování a prodej papíru
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice PLP/04 ve znění dodatku č. 1-17 - Poplatky za mimořádné a nadstandartní administrativní úkony
Podrobné znění směrnice pro akademický rok 2018/2019 nalezneta zde.

Směrnice U/01 ve znění dodatku č. 2 - Ubytovací stipendium
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice S/01 ve znění dodatku č. 2 - Sociální stipendium
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice KN/01 ve znění dodatku č. 1 - Knihovní a výpůjční řád
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/14 - Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů u oboru Wellness specialista
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/13 ve znění dodatku č. 2 - Studium absolventů ATVS PALESTRA
Podrobné znění směrnice naleznete zde.
Přílohu č. 1 ke směrnici ST/ 13 naleznete zde.
Přílohu č. 2 ke směrnici ST/13 neleznete zde.

Směrnice ST/11 ve znění dodatku č. 1 - Podmínky plnění státní závěrrečné zkoušky mimo řádný termín
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/10 - Personální zajištění vedení bakalářských a diplomových prací
Podrobné znění směrnice naleznete 
zde.

Směrnice ST/09 - Změna udílení kreditů za bakalářskou/ diplomovou práci
Podrobné znění směrnice naleznete zde
.

Směrnice ST/08 - Vyrovnávací kurz pro navazující magisterský obor
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/07 - Kritéria pro udělení osvědčení
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/06 - Zápis a absolvování povinně volitelných a volitelných předmětů
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/05 ve znění dodatku č. 1 - Opatření k prevenci plagiátorství a podvodného jednání
Podrobné znení směrnice naleznete zde.

Směrnice ST/01 - Řád přijímacího řízení 
Podrobné znění směrnice naleznete zde.

                                                                                                                                                                                           

                                                Atualizace 16. 11. 2018