Katedra ekonomiky a managementu

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků, managementu, personálního managementu, sportovního práva a ekonomických předmětů.
Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

VEDOUCÍ KATEDRY

není dočasně určen

TAJEMNÍK KATEDRY

do jmenování nového tajemníka zastává Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA, mirovsky@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

JUDr. Michal Frabša

MgA. et Mgr. Zora Jandová, Ph.D.

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Kateřina Nováková

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Mgr. Monika Pavlíková

Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Ing. Milan Šmíd