Katedra ekonomiky a managementu

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků, managementu, personálního managementu, sportovního práva a ekonomických předmětů.
Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. jnovotn26@gmail.com

TAJEMNÍK KATEDRY

do jmenování nového tajemníka zastává Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA, mirovsky@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

JUDr. Michal Frabša

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

doc. Ing. Josef Malý, CSc.

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Kateřina Nováková

Mgr. Monika Pavlíková

Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Ing. Milan Šmíd