Katedra ekonomiky a managementu

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků, managementu, personálního managementu, sportovního práva a ekonomických předmětů.
Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

VEDOUCÍ KATEDRY

není dočasně určen

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Tomáš Mirovský, Ph.D., MBA, DiS. mirovsky@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

Ing. Zdeněk Eška, MBA, eska@palestra.cz

JUDr. Michal Frabša, mfrabsa@gmail.com

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D., frendlovska@palestra.cz

Ing. Robin Jirásko, Ph.D., jirasko@palestra.cz

Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D., jiri@kotab.cz

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA, mirovsky@palestra.cz

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D., neuwirth@palestra.cz, +420 724 033 350

Ing. Kateřina Nováková, novakova.ka@seznam.cz

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., jnovotn26@gmail.com

Ing. Peter Slunčík, Ph.D., sluncik@palestra.cz

doc. Dr. Chaudhuri Sujit, Ph.D., sch.hungary@gmail.com

Ing. Milan Šmíd, projekce@bazeny-wellness.cz

prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz. z.waskiewicz@awf.katowice.pl