Katedra ekonomiky a managementu

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků, managementu, sportovního práva a ekonomických předmětů.
Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

VEDOUCÍ KATEDRY

JUDr. Michal Frabša, mfrabsa@gmail.com

TAJEMNÍK KATEDRY

Ing. Robin Jirásko, Ph.D., jirásko@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Kateřina Nováková

doc. Ing. jiří Novotný, CSc.

Mgr. Monika Pavlíková

Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Ing. Milan Šmíd