Katedra ekonomiky a managementu

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků, managementu, personálního managementu, sportovního práva a ekonomických předmětů.
Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

TAJEMNÍK KATEDRY

Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

ČLENOVÉ KATEDRY

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Kateřina Nováková

doc. Ing. jiří Novotný, CSc.

Mgr. Monika Pavlíková

Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Ing. Milan Šmíd