Školné pro studenty akademického roku 2023/2024

VŠTVS PALESTRA je soukromou vysokou školou. K uhrazení nákladů své činnosti vybírá školné. Školné se stanovuje na akademický rok.

Školné je upraveno Směrnicí Š/04 – Ceník školného pro AR 2023/2024 (informační systém Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Vnitřní předpisy – Směrnice – Ostatní směrnice)

Bakalářské studium

Sportovní a kondiční specialista

59 000 Kč/akademický rok
splatné do 15. 8. 

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 34 000 Kč do 15. 8. 2023     
2. splátka 25 000 Kč do 9. 2. 2024   

 

Výživové poradenství a sportovní diagnostika 

59 000 Kč/akademický rok
splatné do 15. 8. 

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 34 000 Kč do 15. 8. 2023     
2. splátka 25 000 Kč do 9. 2. 2024   

Absolventi ATVS PALESTRA – VOŠ, spol. s r. o. mohou čerpat slevu 50 % na školné v 1. ročníku a slevu 20 % na školné ve 2. a 3. ročníku všech bakalářských oborů.

Magisterské navazující studium

Wellness specialista

59 000 Kč/akademický rok
splatné do 15. 8. 

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 34 000 Kč do 15. 8. 2023     
2. splátka 25 000 Kč do 9. 2. 2024   

MBA studium

Management sportu 

1. ročník, 2. ročník –  59 895 Kč* (běžná cena 80 000 Kč)/akademický rok
1. splátka 33 275 Kč do 15. 8. 2023 , 2. splátka 26 620 Kč do 9. 2. 2024

*Studentům nastupujícím v akademickém roce 2023/2024 bude poskytnuta sleva 25% na oba roky studia. Snížená cena je 59 895 Kč za rok studia (49 500 Kč + DPH). Cenu uvádíme i bez DPH pro případ, že vám studium bude hradit zaměstnavatel, který si může uplatnit odečet DPH (v případě požadavku vystavení faktury na zaměstnavatele, kontaktujte eko@palestra.cz před provedením platby školného). V případě přerušení studia bude školné upraveno podle skutečné výše školného v době nástupu zpět do studia.

Studenti zařazení do programu „Duální kariéra“ Českého olympijského výboru mohou získat individuální slevu na školném. VŠTVS Palestra je partnerem tohoto projektu.

Trenérská škola

I. třída/A třída

1. ročník, 2. ročník –  60 000 Kč/akademický rok
1. splátka 35 000 Kč do 15. 8. 2023 , 2. splátka 25 000 Kč do 9. 2. 2024

Platební údaje

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
QR platba:
Majitel účtu:  VŠTVS PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

              

Vystavení faktury na IČO

V případě požadavku vystavení faktury na zaměstnavatele, nebo na jiné IČO, kontaktujte eko@palestra.cz před provedením platby školného, po té nebude možné změnu akceptovat.

Platba ze zahraničí

V případě platby ze zahraničí (SEPA platba) použijte kurzovní lístek naší banky https://www.csas.cz/cs/kurzovni-listek#/type/NONCASH/from/EUR/to/CZK

Žádost o rozložení nebo odklad splátky

V případě velmi vážných problémů s úhradou školného, může být výjimečně povoleno rozložení školného na splátky nebo případný odklad splátky. K vyřízení této záležitosti je oprávněno pouze ekonomické oddělení. 

Žádost je třeba podat písemně, elektronicky přes systém Moggis. Žádosti o odklad nebo rozložení školného na splátky jsou vyřizovány před termínem úhrady školného uvedeného ve smlouvě. 

Žádosti jsou zpoplatněné Směrnicí PLP-04 – Poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.

Kontakty na ekonomické oddělení

email: eko@palestra.cz, tel.: 212 277 729

Studentské půjčky

Školné na VŠTVS PALESTRA lze hradit také formou studentského úvěru. Dovolujeme si Vám nabídnout produkty některých komerčních bank.

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD KOMERČNÍ BANKY, A.S.

Studentský úvěr Gaudeamus

 • Úvěr od 20 000 Kč do 600 000 Kč. Jednorázové nebo postupné čerpání.
 • Nízká úroková sazba.
 • Maximální doba splatnosti je 10 let.
 • Nemá li žadatel vlastní pravidelné příjmy, vyžaduje banka jištění například ručením třetí osoby nebo vkladem u KB.
 • Podmínkou je b.ú. u KB.
 • Sjednání úvěru zdarma.

Více informací získáte na bezplatné informační lince KB: 800 521 521 nebo na webových stránkách Komerční banky www.kb.cz. Kompletní přehled produktů a služeb najdete na www.kb.cz/cs/obcane/pujcky/studentska-pujcka

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD ČSOB, A.S.

Půjčka na cokoliv

 • Úvěr od 20 000 Kč do 800 000 Kč.
 • Čerpání je jednorázové, převodem na Váš účet.
 • Výhodná úroková sazba.
 • Doba splatnosti 1 až 8 let.
 • Splácení pravidelnými měsíčními splátkami.

Více informací získáte na bezplatné informační lince ČSOB: 800 300 300 nebo na webových stránkách ČSOB www.csob.cz. Kompletní přehled produktů a služeb najdete na www.csob.cz/portal/lide/pujcky/pujcka-na-cokoliv

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD RAIFFEISENBANK A.S.

Půjčka

 • Úvěr od 20 000 Kč do 800 000 Kč.
 • Peníze obratem na Váš účet.
 • Doba splatnosti od 6 měsíců do 8 let.
 • Sjednání a vedení půjčky zdarma.

Informace o úvěrových produktech získáte na bezplatné informační lince: 800 900 900 nebo na webových stránkách www.rb.cz. Kompletní přehled produktů a služeb najdete na https://www.rb.cz/osobni/pujcky/rychla-pujcka.

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

Více informací získáte na informační lince České spořitelny: 800 207 207 nebo na webových stránkách České spořitelny www.csas.cz.  Úvěr je možné objednat přes internet na www.csas.cz/cs/osobni-finance/pujcky/pujcka