Školné pro studenty akademického roku 2020/2021

VŠTVS PALESTRA je soukromou vysokou školou. K uhrazení nákladů své činnosti vybírá školné. Školné se stanovuje na akademický rok.

Bakalářské studium

Sportovní a kondiční specialista

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník – 58 000 Kč

1. splátka 33 000 Kč do 15. 8. 2020, 2. splátka 25 000 Kč do 9. 2. 2021

 

Výživové poradenství a sportovní diagnostika 

1. ročník – 55 000 Kč

1. splátka 33 000 Kč do 15. 8. 2020, 2. splátka 22 000 Kč do 9. 2. 2021

2. ročník, 3. ročník – 54 000 Kč
1. splátka 33 000 Kč do 15. 8. 2020, 2. splátka 21 000 Kč do 9. 2. 2021

 

Sportovní a volnočasový pedagog

2. ročník, 3. ročník  – 49 500 Kč

1. splátka 29 000 Kč do 15. 8. 2020, 2. splátka 20 500 Kč do 9. 2. 2021

 

Absolventi ATVS PALESTRA – VOŠ, spol. s r. o. mohou čerpat slevu 50 % na školné v 1. ročníku a slevu 20 % na školné ve 2. a 3. ročníku všech bakalářských oborů.

 

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
Wellness specialista

1. ročník – 55 000 Kč
1. splátka 33 000 Kč do 15. 8. 2020, 2. splátka 22 000 Kč do 9. 2. 2021
2. ročník – 53 000 Kč
1. splátka 33 000 Kč do 15. 8. 2020, 2. splátka 20 000 Kč do 9. 2. 2021

Magisterské navazující studium

Wellness specialista

1. ročník, 2. ročník – 53 000 Kč

1. splátka 33 000 Kč do 15. 8. 2019, 2. splátka 20 000 Kč do 9. 2. 2020

MBA studium

Management sportu 

1. ročník, 2. ročník –  59 895 Kč* (běžná cena 80 000 Kč)

*Studentům nastupující v akademickém roce 2020/2021 bude poskytnuta sleva 25% na oba roky studia. Snížená cena je 59 895 Kč za rok studia (49 500 Kč + DPH). Cenu uvádíme i bez DPH pro případ, že vám studium bude hradit zaměstnavatel, který si může uplatnit odečet DPH. V případě přerušení studia bude školné upraveno podle skutečné výše školného v době nástupu zpět do studia.

Školné je splatné buď najednou, nebo ve 2 splátkách v akademickém roce. Je možné domluvit individuální splátkový kalendář. Termíny splátek školného jsou specifikovány ve „Smlouvě o studiu“, kterou VŠTVS PALESTRA podepisuje s každým studentem.

Studenti zařazení do programu „Duální kariéra“ Českého olympijského výboru mohou získat individuální slevu na školném. VŠTVS Palestra je partnerem tohoto projektu.

Platební údaje

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  VŠTVS PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

Žádost o rozložení nebo odklad splátky

V případě velmi vážných problémů s úhradou školného, může být výjimečně povoleno rozložení školného na splátky nebo případný odklad splátky. K vyřízení této záležitosti je oprávněno pouze ekonomické oddělení. 

Žádost je třeba podat písemně, elektronicky přes systém Moggis či osobně na ekonomického oddělení. Žádosti o odklad nebo rozložení školného na splátky jsou vyřizovány před termínem úhrady školného uvedeného ve smlouvě. 

Žádosti jsou zpoplatněné Směrnicí PLP-04 – Poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.

Kontakty na ekonomické oddělení

email: eko@palestra.cz, tel.: 212 277 728

Studentské půjčky

Školné na VŠTVS PALESTRA lze hradit také formou studentského úvěru. Dovolujeme si Vám nabídnout produkty některých komerčních bank.

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

Půjčka

 • Úvěr od 20 000 Kč
 • Výhodná úroková sazba.
 • Doba splatnosti od 1 roku až do 10 let.
 • Posouzení žádosti o úvěr zdarma.

Více informací získáte na informační lince České spořitelny: 800 207 207 nebo na webových stránkách České spořitelny www.csas.cz.  Úvěr je možné objednat přes internet na www.csas.cz/cs/osobni-finance/pujcky/pujcka

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD KOMERČNÍ BANKY, A.S.

Studentský úvěr Gaudeamus

 • Úvěr od 20 000 Kč do 600 000 Kč. Jednorázové nebo postupné čerpání.
 • Nízká úroková sazba.
 • Maximální doba splatnosti je 10 let.
 • Nemá li žadatel vlastní pravidelné příjmy, vyžaduje banka jištění například ručením třetí osoby nebo vkladem u KB.
 • Sjednání úvěru zdarma.

Více informací získáte na bezplatné informační lince KB: 800 521 521 nebo na webových stránkách Komerční banky www.kb.cz. Kompletní přehled produktů a služeb najdete na www.kb.cz/cs/obcane/pujcky/studentska-pujcka

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD ČSOB, A.S.

Půjčka na cokoliv

 • Úvěr od 20 000 Kč do 800 000 Kč.
 • Čerpání je jednorázové, převodem na Váš účet.
 • Výhodná úroková sazba.
 • Doba splatnosti 1 až 8 let.
 • Splácení pravidelnými měsíčními splátkami.

Více informací získáte na bezplatné informační lince ČSOB: 800 300 300 nebo na webových stránkách ČSOB www.csob.cz. Kompletní přehled produktů a služeb najdete na www.csob.cz/portal/lide/pujcky/pujcka-na-cokoliv

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD RAIFFEISENBANK A.S.

Informace o úvěrových produktech získáte na bezplatné informační lince: 800 900 900 nebo na webových stránkách www.rb.cz.