Školné pro studenty akademického roku 2024/2025

VŠTVS PALESTRA je soukromou vysokou školou. K uhrazení nákladů své činnosti vybírá školné. Školné se stanovuje na akademický rok.

Bakalářské studium

Fyzioterapie

69 000 Kč/akademický rok
splatné do 15. 8. 2024

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 40 000 Kč do 10. 7. 2024     
2. splátka 29 000 Kč do 9. 2. 2025   

 

Sportovní a kondiční specialista

62 900 Kč/akademický rok
splatné do 15. 8. 2024

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 34 900 Kč do 15. 8. 2024     
2. splátka 28 000 Kč do 9. 2. 2025   

 

Výživové poradenství a sportovní diagnostika 

62 900 Kč/akademický rok
splatné do 15. 8. 2024

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 34 900 Kč do 15. 8. 2024     
2. splátka 28 000 Kč do 9. 2. 2025   

Absolventi ATVS PALESTRA – VOŠ, spol. s r. o. mohou čerpat slevu 50 % na školné v 1. ročníku a slevu 20 % na školné ve 2. a 3. ročníku bakalářských programů, neplatí pro studijní program Fyzioterapie.

Magisterské navazující studium

Wellness specialista

62 900 Kč/akademický rok
splatné do 15. 8. 2024

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 34 900 Kč do 15. 8. 2024     
2. splátka 28 000 Kč do 9. 2. 2025   

Školné pro studenty studijního roku 2023/2024 - CŽV

VŠTVS PALESTRA je soukromou vysokou školou. K uhrazení nákladů své činnosti vybírá školné. Školné se stanovuje na studijní rok.

MBA studium

Management sportu 

59 895 Kč včetně DPH/studijní rok

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 33 275 Kč do 15. 8. 2023, 2. splátka 26 620 Kč do 9. 2. 2024
studium zahájené v únoru 2024:
1. splátka 33 275 Kč do 15. 1. 2024 , 2. splátka 26 620 Kč do 15. 8. 2024

 

Spa and Wellness Hospitality Management

62 315 Kč včetně DPH/studijní rok 

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
studium zahájené v únoru 2024:
1. splátka 38 115 Kč do 15. 1. 2024 , 2. splátka 24 200 Kč do 15. 8. 2024

Trenérská škola

I. třída/A třída

60 000 Kč/studijní rok

Školné je možno hradit ve dvou splátkách:
1. splátka 35 000 Kč do 15. 8. 2023 , 2. splátka 25 000 Kč do 9. 2. 2024

Platební údaje

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
QR platba:
Majitel účtu:  VŠTVS PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

              

Vystavení faktury na IČO

V případě požadavku vystavení faktury na zaměstnavatele, nebo na jiné IČO, kontaktujte eko@palestra.cz před provedením platby školného, po té nebude možné změnu akceptovat.

Platba ze zahraničí

V případě platby ze zahraničí (SEPA platba) použijte kurzovní lístek naší banky https://www.csas.cz/cs/kurzovni-listek#/type/NONCASH/from/EUR/to/CZK

Žádost o rozložení nebo odklad splátky

V případě velmi vážných problémů s úhradou školného, může být výjimečně povoleno rozložení školného na splátky nebo případný odklad splátky. K vyřízení této záležitosti je oprávněno pouze ekonomické oddělení. 

Žádost je třeba podat písemně, elektronicky přes systém Moggis. Žádosti o odklad nebo rozložení školného na splátky jsou vyřizovány před termínem úhrady školného uvedeného ve smlouvě. 

Kontakty na ekonomické oddělení

email: eko@palestra.cz, tel.: 212 277 728

Studentské půjčky

Školné na VŠTVS PALESTRA lze hradit také formou studentského úvěru. Dovolujeme si Vám nabídnout produkty některých komerčních bank.

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD KOMERČNÍ BANKY, A.S.

Půjčka na cokoliv

  • Úvěr od 10 000 Kč do 2 500 000 Kč. Jednorázové nebo postupné čerpání.
  • Maximální doba splatnosti je 8 let.

Více informací získáte na bezplatné informační lince KB: 800 521 521 nebo na webových stránkách Komerční banky www.kb.cz. Kompletní přehled produktů a služeb najdete na www.kb.cz/cs/obcane/pujcky

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD ČSOB, A.S.

Půjčka na cokoliv

  • Úvěr od 20 000 Kč do 1 200 000 Kč.
  • Doba splatnosti 1 až 8 let.

Více informací získáte na bezplatné informační lince ČSOB: 800 300 300 nebo na webových stránkách ČSOB www.csob.cz. Kompletní přehled produktů a služeb najdete na www.csob.cz/portal/lide/pujcky/pujcka-na-cokoliv

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD RAIFFEISENBANK A.S.

Půjčka

  • Úvěr od 5 000 Kč do 800 000 Kč.
  • Doba splatnosti od 3 měsíců do 10 let.

Informace o úvěrových produktech získáte na bezplatné informační lince: 412 440 000 nebo na webových stránkách www.rb.cz. Kompletní přehled produktů a služeb najdete na https://www.rb.cz/osobni/pujcky/rychla-pujcka.

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

Více informací získáte na informační lince České spořitelny: 800 207 207 nebo na webových stránkách České spořitelny www.csas.cz.  Úvěr je možné objednat přes internet na www.csas.cz/cs/osobni-finance/pujcky/pujcka

 

NABÍDKA PŮJČKY OD AIR BANK

Více informací získáte na webových stránkách Air Bank www.airbank.cz/produkty/pujcka

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD MONETA MONEY BANK

Více informací získáte na informační lince Moneta Money Bank: +420 224 443 636 nebo na webových stránkách www.moneta.cz/

 

NABÍDKA ÚVĚRU OD FIO BANK

Více informací získáte na informační lince Fio Bank: +420 224 346 800 nebo na webových stránkách www.fio.cz/