VÝSTUPY

PROGRAM

Pod záštitou

České pedagogické společnosti – „Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání“
a
ve spolupráci s European Network of Sports Academies

pořádáme

7. ročník mezinárodní vědecké konference

„PROŽITEK V DOBĚ POSTMODERNÍ I V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH“

Praha 7. 11. 2024

 

 

CÍL KONFERENCE
Cílem konference je prezentovat a sdílet zkušenosti odborné veřejnosti na dané téma a podporovat využívání benefitů prožitku na různých úrovních společenského života co nejefektivněji.

 

PROGRAM

Dopolední program (plenární jednání)  9 – 12 hod. Moderátorka prof. Krejčí

Prožitek a pohyb (sekce v anglickém jazyce) 
Kapacita 100 účastníků

Dopolední program bude možné sledovat on-line

Odpolední program (jednání v sekcích) 13 – 17 hod.

Sekce:

  • Role prožitku v procesu „oddalování projevů stárnutí“ (moderátoři prof. Krejčí, prof. Hošek) – forma kulatý stůl, čj
  • Prožitek a pohyb  (moderátoři doc. Tilinger, doc. Švamberk Šauerová), čj

Posterové prezentace

SBORNÍK ABSTRAKTŮ

Odborná garantka:
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Vědecký a organizační výbor ZDE

 

Termíny:

Termín přihlášení k aktivní účasti s abstraktem do 30.6.2024

Termín k přihlášení k pasivní účasti do 30. 9. 2024

Termín odevzdání písemných příspěvků do 31. 10. 2024 – po recenzním řízení budou příspěvky zařazeny k publikování do časopisu Diagnostika a Poradenství v pomáhajících profesích/Acta Salus Vitae – oba časopisy jsou vřazeny do databáze Erih+.

Zájemci o postery je mohou zaslat v elektronické podobě, postery umístíme do medailonku účastníka, případně uvítáme i krátký komentář formou videa k posteru.

Po konferenci všem aktivním účastníkům vystavíme potvrzení o účasti.

Případné dotazy lze řešit na telefonu garantky konference – M. Švamberk Šauerové (+420 604 908 494).

Zájemci o účast i aktivní účast kontaktujte garantku konference e-mailem na svamberk.sauerova@palestra.cz

Pokyny pro autory

 

Těšíme se na setkání na VŠTVS PALESTRA, Praha

Organizační výbor:

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

Tomáš Kaláb

Alena Malcová

Bc. Tereza Doležalová

Bc. Petra Hubáčková