Katedra biomedicínských předmětů

Katedra zajišťuje výuku biomedicínských předmětů.
V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, tělovýchovným lékařstvím a získávají rovněž znalosti z různých druhů masáží.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, Tělovýchovného lékařství a Fyziologie tělesné zátěže.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Zdravotní tělesná výchova.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. zvili@seznam.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. nechlebova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

PhDr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D., garant programu VPSD

Mgr. Ondřej Kádě

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

MUDr. Jozef Martinča

prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Ing. Hana Pejšová

PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.