Katedra biomedicíny

Katedra zajišťuje výuku biomedicíny pro všechny studijní programy.
V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, výživou, zdravotní tělesnou výchovou, diagnostikou pohybového aparátu a dalšími biomedicínskými předměty.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících bakalářské programy Sportovní a kondiční specialista a Výživové poradenství a sportovní diagnostika a magisterský program Wellness specialista.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce

Bakalářské studijní programy

  • Kondiční a sportovní specialista (specializace Fitness, Wellness a Volný čas)

Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, a Fyziologie tělesné zátěže.

  • Výživa a sportovní diagnostika

Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška ze Základů výživy a Výživy sportovce a Sportovní diagnostiky a Zátěžového vyšetření.

Magisterský studijní program

  • Wellness specialista

Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Biomedicínské problematiky wellness, která obsahuje části Diagnostika pohybového aparátu ve wellness, Výživa ve wellness programech, Psychosomatické přístupy ve wellness.

Konzultační hodiny – vždy po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. zvili@seznam.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. nechlebova@palestra.cz

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ A SPORTOVNÍ DIAGNOSTIKA

PhDr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D., renatavetrovska@email.cz    

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU FYZIOTERAPIE

PhDr. Petr Šifta, Ph.D., petrsifta@seznam.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

Mgr. Ondřej Kádě, kade@palestra.cz

PhDr. Pavel Kysel, Ph.D., DiS., kysel@palestra.cz

MUDr. Jozef Martinča, martinca@palestra.cz

prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., martin.matoulek@vstj.cz

prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc., Pavel.Maruna@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., otahal@palestra.cz

Ing. Hana Pejšová, Hana.Pejsova@lf1.cuni.cz, +420 736 535 904

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D., sorfova@seznam.cz