Katedra biomedicíny

Katedra zajišťuje výuku biomedicínských předmětů.
V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, tělovýchovným lékařstvím a získávají rovněž znalosti z různých druhů masáží.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, Tělovýchovného lékařství a Fyziologie tělesné zátěže.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Zdravotní tělesná výchova.

Konzultační hodiny – vždy po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. zvili@seznam.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. nechlebova@palestra.cz

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ A SPORTOVNÍ DIAGNOSTIKA

PhDr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D., renatavetrovska@email.cz    

ČLENOVÉ KATEDRY

Mgr. Ondřej Kádě, kade@palestra.cz

PhDr. Pavel Kysel, DiS., kysel@palestra.cz

MUDr. Jozef Martinča, martinca@palestra.cz

prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., martin.matoulek@vstj.cz

prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc., Pavel.Maruna@lf1.cini.cz

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., otahal@palestra.cz

Ing. Hana Pejšová, Hana.Pejsova@lf1.cuni.cz, +420 736 535 904

PhDr. Petr Šifta, Ph.D., petrsifta@seznam.cz

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D., sorfova@seznam.cz