Konference VŠTVS PALESTRA

 • 8. bienále MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE “WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA”
  Konference se koná 2. 11. 2023 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely nebo online. Více informací naleznete zde.
 • 12. STUDENTSKÁ KONFERENCE
  Konference se koná 2. 6. 2023 od 8:00 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Více informací zde.
 • 6. ročník MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE „ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V EDUKAČNÍCH A SPOLEČENSKÝCH SOUVISLOSTECH“
  Konference se koná 3. 11. 2022 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Více informací zde.
 • 11. STUDENTSKÁ KONFERENCE
  Konference se koná 27. 5. 2022 od 9:30 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely nebo online. Více informací zde.
 • Konference „OLYMPIÁDA 21. STOLETÍ. NEJEN HRY“
  Konference se koná 26. 5. 2022 od 8:30 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Více informaci zde.
  Program konference zde.
 • 7. bienále MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE „WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA“
  Konference se koná 4. 11. 2021 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely nebo online. Více informací naleznete zde.
 • 10. STUDENTSKÁ KONFERENCE
  Konference se koná 28. 5. 2021 od 9:30 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely nebo online. Více informací zde.
 • 5. ročník MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE “POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ”
  Konference se koná 5. 11. 2020 od 9:30 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Více informací zde.
 • 9. STUDENTSKÁ KONFERENCE
  Konference se koná 29. 5. 2020 od 9:30 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Více informací zde.
 • 6. bienále MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE „WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA“
  Konference se koná 7. 11. 2019 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Více informací naleznete zde.
  Program konference a sborník abstraktů naleznete zde.
  8. STUDENTSKÁ KONFERENCE
  Konference se koná 31. 5. 2019 od 10:00 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Harmonogram naleznete zde. Sborník abstraktů naleznete zde.
 • 4. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE „SPORT A ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA“
  Konference se koná 25. 10. 2018 od 9:30 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Pozvánku naleznete zde.
  Kolektivní monografii z konference naleznete zde.
 • 7. STUDENTSKÁ KONFERENCE
  Konference se koná 1. 6. 2018 od 10:00 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely. Harmonogram naleznete zde. Sborník abstraktů naleznete zde.
 • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA 2017
  Sborník abstraktů naleznete zde.
  Kolektivní mongrafii naleznete zde.
 • 6. STUDENTSKÁ KONFERENCE
  Konference se koná 2. 6. 2017 od 10:00 v prostorách VŠTVS PALESTRA, Pilská 9, Praha 9 Hostavice. Pozvánku naleznete zde a harmonogram zde. Sborník abstraktů zde.
 • VŠZ ve spolupráci s VŠTVS PALESTRA připravila
  12. MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI – PREVENTIVNÍ PROGRAMY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI
  Pozvánku naleznete zde.
 • KONFERENCE „NOVÉ TRENDY V PLÁNOVÁNÍ PLOCH A ZAŘÍZENÍ PRO SPORT A WELLNESS V PRAZE“
  Pozvánku naleznete zde.
  Tiskovou zprávu naleznete zde
  Monografii Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze naleznete zde.
 • 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE – SPORT A ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA 2016
  Sborník abstraktů naleznete zde. Reportáž z konference naleznete zde.
  Kolektivní monografii naleznete zde.
 • 5. STUDENTSKÁ KONFERENCE
  Pozvánku naleznete zde. Aktualizovaný harmonogram studentské konference naleznete zde.
 • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE WELLNESS,ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA 2015
  Fotografie z konference v Karlových Varech ke shlédnutí zde.
  Monografii „Education to wellness, education through wellness“ naleznete zde.
 • 4. STUDENTSKÁ KONFERENCE 2015
  Harmonogram studentské konference naleznete zde.
  Projekt studentů VŠTVS PALESTRA a recitačního klubu Týnka ke shlédnutí zde.
 • 2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE – ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA 2014
  Videozáznam z konference ke shlédnutí zde.
  Fotografie z konference naleznete zde.
  Kolektivní monografii naleznete zde.
 • 3. STUDENTSKÁ KONFERENCE 2014
  Pozvánku naleznete zde. Harmonogram studentské konference naleznete zde.
  Sborník abstraktů naleznete zde.
 • VŠTVS PALESTRA ve spolupráci s VŠZ připravila VĚDECKOU KONFERENCI „PEČUJEME BEZPEČNĚ?“
 • KONFERENCE WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA 2013
  Pozvánku a harmonogram naleznete zde. Videa – referáty naleznete zde.
  Sborník z konference ke stažení zde.
 • 2. STUDENTSKÁ KONFERENCE 2013
  Pozvánku naleznete zde. Zpráva o průběhu 2. studentské konference je umístěna zde.
  Fotodokumentace z průběhu studentské konference je umístěna zde.
 • MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE – ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA 2013
  Sborník z konference naleznete zde. Videa – referáty přednášejících najdete zde.
 • 1. STUDENTSKÁ KONFERENCE 2013
  Pozvánku naleznete zde.
 • WELLNESS KONFERENCE 2011 – Wellness a biopsychosociální kontext
  Sborník z konference naleznete zde.
 • WELLNESS KONFERENCE 2009 – Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů
  Pozvánku a výstupy naleznete zde.