Duální kariéra

O programu Duální kariéra

Program Duální kariéra zastřešuje spolupráci Českého olympijského výboru, státních institucí, komerčních společností, sportovních svazů, veřejných a soukromých vysokých škol a v hlavní řadě vrcholových sportovců, kteří reprezentovali nebo reprezentují Českou republiku. Každý rok se do programu zapojí desítky sportovců, kterým je tak poskytnuta asistovaná cesta rozvoje.

Na co je program zaměřen?

Program je zaměřen na zajištění plynulého přechodu sportovců z aktivní sportovní kariéry do běžného života. Základním principem musí být možnost bezproblémově kombinovat sportovní činnost na vrcholové úrovni (časově velmi náročné) a paralelní vzdělávání či další aktivity.

V rámci programu je možné žádat o finanční příspěvek mj na „Studium na VŠ, odborné a rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy u vzdělávacího programu s příslušnou akreditací, který je zakončen získáním diplomu, certifikátu, oprávnění apod.“

Naši úspěšní studenti a absolventi

VŠTVS PALESTRA dlouhodobě spolupracuje s projektem Duální kariéry a díky finanční podpoře studovalo nebo studuje mnoho vrcholových sportovců. Jak jsou se studiem spokojeni najdete zde.

Podmínky programu

Více informací o programu najdete na http://www.dualcareer.cz/

Registration for : Duální kariéra

[contact-form-7 id="Select"]
REGISTRATION FORM

Sdílej na: