Katedra sportů a pobytu v přírodě

Katedra zajišťuje výuku atletiky, gymnastiky, plavání, sportovních her, sportů v přírodě i vybraných druhů turistiky.
V současné době spolupracujeme především s externími učiteli, kteří ovládají teoretické základy předmětů, mají dostatek praktických zkušeností a dovedou najít dobrý vztah ke studentům.

Všechny sportovní aktivity jsou studentům představovány tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů.

Konzultační hodiny – po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.

VEDOUCÍ KATEDRY

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. kralova@palestra.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY:

Mgr. Jaroslav Bareš, bares@trebesin.cz

Ing. Pavel Bartovský, pavel.bartovsky@volny.cz

Mgr. Hana Bubníková, bubnikova@palestra.cz

Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz

Mgr. Roman Čedík, roman.cedik@gmail.com

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc., kracmar@palestra.cz

PhDr. Jaroslav Krištofič, kristofic356@gmail.com

Mgr. Lenka Kro, lenkakro@seznam.cz

Mgr. Michal Nepovím, nepovim@palestra.cz

Mgr. Věra Preislerová, preislerova@skolajarov.cz

Mgr. Barbora Přibylová, pribylova@palestra.cz

Mgr. Šárka Rajtorová, kondicestyl@gmail.com

Mgr. Jiří Seidl, Ph.D., seidl@palestra.cz

PaedDr. Věra Schätzová, schatzova@palestra.cz

Ing. Lenka Vasilevová, L.vasilevova@seznam.cz