Katedra sportů a pobytu v přírodě

Katedra zajišťuje výuku atletiky, gymnastiky, plavání, sportovních her, sportů v přírodě i vybraných druhů turistiky.
V současné době spolupracujeme především s externími učiteli, kteří ovládají teoretické základy předmětů, mají dostatek praktických zkušeností a dovedou najít dobrý vztah ke studentům.

Všechny sportovní aktivity jsou studentům představovány tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D., jandova@palestra.cz 

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY:

Mgr. Jaroslav Bareš

Ing. Pavel Bartovský

Mgr. Jitka Bejdáková

Bc. Martin Čapek

Mgr. Hana Bubníková

Mgr. Roman Čedík

Mgr. Pavel Dvořák

Mgr. Lukáš Malát

Mgr. Miloš Miškovic

Mgr. Helena Mojžíšová

Mgr. Michal Nepovím

PhDr. Marek Paulík

Mgr. Věra Preisslerová

Mgr. Pavel Provázek

Bc. Vít Rohlíček

Mgr. Filip Rata

PaedDr. Věra Schätzová

Mgr. Jan Sedláček

Ing. Petr Steiner

Mgr. Jiří Seidl, Ph.D.

Ing. Lenka Vasilevová

Mgr. Šárka Rajtorová