Katedra sportů a pobytu v přírodě

Katedra zajišťuje výuku atletiky, gymnastiky, plavání, sportovních her, sportů v přírodě i vybraných druhů turistiky.
V současné době spolupracujeme především s externími učiteli, kteří ovládají teoretické základy předmětů, mají dostatek praktických zkušeností a dovedou najít dobrý vztah ke studentům.

Všechny sportovní aktivity jsou studentům představovány tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů.

VEDOUCÍ KATEDRY

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. kralova@palestra.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY:

Ing. Bartovský Pavel

Mgr. Bubníková Hana

Mgr. Bulířová Kamila

Mgr. Čedík Roman

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

PhDr. Krištofič Jaroslav

Mgr. Nepovím Michal

Mgr. Preislerová Věra

Mgr. Přibylová Barbora

PaedDr. Schätzová Věra

Ing. Vasilevová Lenka