Portál zpřístupňuje elektronické informace pro vědu, výzkum a výuku. Jedná se především o “volné zdroje”, jejichž využívání není vázáno žádnou licenční smlouvou či poplatky a zdroje jsou dostupné z jakéhokoliv počítače i mimo VŠTVS PALESTRA .