KONTAKTY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Eva Kaiserová, DiS., kaiserova@palestra.cz, tel: 212 277 720

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM
Dana Staňková, stankova@palestra.cz, tel: 212 277 726  

 

PREZENČNÍ STUDIUM

Alena Nováková, alena.novakova@palestra.cz, tel:  212 277 725,   731 411 370

 

ÚŘEDNÍ HODINY 

pondělí – pátek      8:00 – 11:00         13:00 – 15:30

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A VYZVEDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTEM

Podávání žádosti upravuje Směrnice ST/12, která je k dispozici zde a také na Moggisu – Dokumenty – Úřední deska. 

Student podává žádosti pouze elektronicky přes Moggis, vyjádření k žádostem se odesílá do 30 dnů od podání žádosti* do osobní složky – Moggis.

Přerušený student (bez přístupu do Moggisu) podává žádost prostřednictvím formuláře obecné žádosti, který doručí vyplněný a podepsaný na studijní oddělení. Vyjádření k žádosti se odesílá do datové schránky (pokud student schránku vlastní), poštou nebo e-mailem do 30 dnů od podání žádosti*.

*případně do 30 dnů od splnění všech podmínek dané žádosti

Formuláře a tiskopisy ke stažení
Žádost na ekonomické oddělení
Obecná žádost

Studentský průkaz prezenční i kombinované studium
Žádost o kartu ISIC/ALIVE

Podání žádosti krok za krokem:

  • vyplnit elektronický interaktivní formulář (viz výše Žádost o kartu ISIC/ALIVE, stejný formulář je také k nalezení IS Moggis – Nástěnka – Dokumenty – ISIC/ALIVE), ve stejné složce máte k dispozici i vzorový formulář;
  • vyplněný formulář stáhnout, vytisknout a podepsat;
  • podepsaný formulář vložit jako přílohu v pdf do žádosti Žádost o vystavení průkazu ISIC/ALIVE/ITIC“ (žádost podáváte elektronicky přes IS Moggis pod záložkou Žádosti – Nová žádost – v rozbalovacím seznamu zvolit požadovanou žádost);
  • do stejné žádosti přiložit druhou přílohu v pdf – nascanovanou aktuální barevnou fotografii pasového formátu*
  • uhradit poplatek 350 Kč za žádost do tří dnů od podání žádosti. Poplatek v žádném případě nehraďte před podáním žádosti – poplatek vám bude vrácen z důvodu nemožnosti platbu přiřadit (spárovat) k podané žádosti.

Poplatek se hradí na školní účet:

Číslo účtu: 3 309 309 309/0800

Variabilní symbol: Identifikační číslo (ID) z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno na základě podané elektronické přihlášky ke studiu       

*Fotografie na běžné doklady musí mít formát obdélníku 3,5 x 4,5 cm. Vzdálenost horního okraje od hlavy musí být minimálně 2 mm. Vzdálenost od očí k bradě musí být minimálně 13 mm.

V případě, že vyplněný tiskopis nelze uložit, je nutné stáhnout vyšší verzi Adobe Reader. Aktuální verze je ke stažení zde.

Fitcentrum

Během letních prázdnin je Fitcentrum zavřené.

Pondělí – pátek: 9.00 – 15.00 hodin (mimo hodiny výuky). Pro bližší informace kontaktujte sekretariát VŠTVS PALESTRA infovs@palestra.cz

Provoz fitcentra během víkendových výukových termínů zajišťuje studijní oddělení kombinované formy stankova@palestra.cz