Přehled publikační činnosti s afiliací na VŠTVS PALESTRA

Publikační činnost – 2024


Psotta, R., Semencová, J., & Dostál, D. (2024). Dynamic balance in Parkinson´s disease can be ameliorated by external focus of attention. Studia Sportiva, 18(1). https://doi.org/10.5817/StS2024-1-9.


 


Publikační činnost – 2023


MIROVSKÝ, Tomáš. Comparison of the demographic profile of volunteers at the Olympic Festivals in the Czech Republic in the years 2014 – 2022. Firma i Rynek. Zeszyty Naukowe. 2023, 1, 53-62. ISSN 2657-3245. Dostupné ZDE.


MIROVSKÝ, Tomáš, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Changes in volunteer preferences at Olympic festivals associated with the Covid-19 disease pandemic. Scientia et Societas. 2023, 19(1).  Dostupné ZDE.


PSOTTA, Rudolf, David PRYCL a Ondřej KAŠPAR, O. Assessment of visual selective and orienting attention with a new touchscreen tablet-based test in school-aged children: Pilot study. Online.  Acta Gymnica 53, article e2023.013, 2023. Dostupné z: https://doi.org/10.5507/ag.2023.013


PSOTTA, Rudolf, Ludvík VALTR a Daniel DOSTÁL. The effects of quiet eye training on attention in children with ADHD. Online. Journal of Human Kinetics, 89 (2023). Dostupné z: https://doi.org/10.5114/jhk/168267


PSOTTA, Rudolf, Javad SARVESTAN, Ludvík VALTR a Ondrej JEŠINA. Quiet eye training-based intervention can ameliorate inhibitory control but not visuospatial working memory in children with ADHD. Brain and Behavior, e3251, 15 September 2023. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/brb3.3251


STACKEOVÁ, Daniela. Jak porozumět bolestem zad. Psychosomatika z pohledu fyzioterapeutaPraha: Cpress, 2023. ISBN 978-80-264-4788-7.Více zde: https://danielastackeova.webnode.cz/seznam-odbornych-publikaci/.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Co rozděluje společnost? Podcast k tématu v rámci pořadu O životě zblízka s Bohumilou Čihákovou. Deník.cz 27. 1. 2023 https://www.denik.cz/z_domova/podcast-psycholozka-marketa-svamberk-sauerova.html


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. O životě zblízka s Bohumilou Čihákovou. Čtyřdílná série Rozdělené rodiny. Vychovávám svoje děti dobře? Lez získat prestiž přes dítě?  Smíření s vlastní identitou.
https://www.denik.cz/z_domova/proc-politika-rozdeluje-rodiny.html
https://www.denik.cz/z_domova/vychovavam-svoje-deti-dobre.html
https://www.denik.cz/z_domova/lze-ziskat-prestiz-pres-dite.html
https://www.denik.cz/z_domova/podcast-rozdelene-rodiny-smireni-s-vlastni-identitou.html


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ Markéta, KUCHARSKÁ, Anna. Význam environmentálních faktorů v hodnocení wellbeingu studentů učitelství v „Postcovidové“ době. In: KAMANOVÁ, Lenka, ADAMEC, Petr, ŠIMÁNĚ, Michal (Eds.) Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. ISBN 978-80-7509-922-8. DOI:https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8.


VALTR, Ludvík, Rudolf PSOTTA a Daniel DOSTÁL. Effects of the specific eye fixation training on fine visuomotor coordination in children with ADHD. Online. Children, vol. 10, issue 10, October 2023. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/children10101648


Publikační činnost – 2022

KAJZAR, Jiří, JANATOVÁ, Markéta, HILL, Martin, OTÁHAL, Jakub, NECHLEBOVÁ, Eva, TICHÝ, Miroslav, KREJČÍ, Milada.  Performance of HomeBalance test in an assessment of standing balance in elderly adults. Physiological Research. 2022, 71(2). Apr 11. Epub ahead of print. PMID: 35275695. ISSN 1802-9973. DOI: 10.33549/physiolres.934828


KNAPPOVÁ, Věra, CHARVÁTOVÁ, Anna, STACKEOVÁ, Daniela. Correction of defective foot position in a preschool child – case report. Acta Salus Vitae. 2022, 10(2), s.15-24. ISSN 1805-8787. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no2.308


KORNATOVSKÁ, Zuzana, KREJČÍ, Milada. Application of the “System Yoga in daily life©”. Acta Salus Vitae. 2022, 10(2), s.5–14. ISSN 1805-8787. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no2.307


KREJČÍ, Milada, HILL, Martin, KAJZAR, Jiří, TICHÝ, Miroslav, HOŠEK, Václav. Yoga exercises intervention improves balance control and prevents falls in seniors 65+. Slovenian Journal of Public Health, 2022, 61(2) 85-92. ISSN 1854-2476. https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0012.


KREJČÍ, Milada, KAJZAR, Jiří, PSOTTA, Rudolf, TICHÝ, Miroslav, KANCHEVA, Ludmila, HOŠEK, Václav, HILL, Martin. Are there sex differences in the improvement of balance performance after short term physical intervention in seniors 65+? A Randomized Controlled Trial. Applied Science, 2022, 12(7), 3452. ISSN 2076-3417. https://doi.org/10.3390/app12073452.


KAJZAR, Jiří, JANATOVÁ, Markéta, HILL, Martin, OTÁHAL, Jakub, NECHLEBOVÁ, Eva, TICHÝ, Miroslav, KREJČÍ, Milada.  Performance of HomeBalance test in an assessment of standing balance in elderly adults. Physiological Research. 2022, 71(2). Apr 11. Epub ahead of print. PMID: 35275695. ISSN 1802-9973. DOI: 10.33549/physiolres.934828


LEHNERT, Michal, PSOTTA Rudolf, HELEŠIC Jiří. The influence of chronological age on reactive strength in female 8-13 year-old female figure skaters. Journal of PE and Sport. 2022, 22(3), s.721-731. ISSN 2247-8051. DOI: 10.7752/jpes.2022.03091.


MIROVSKÝ, Tomáš. Dobrovolníci na sportovních akcích jako aktivní účastníci nových výzev trvalé udržitelnosti. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích [online]. 2022, 6(1), s.41-50. ISSN 2570-7612. https://doi.org/10.58743/dap2022vol6no1.298


NECHLEBOVÁ, Eva. Aktivizační programy pro seniory s depresivním syndromem jako prevence syndromu geriatrické křehkosti. In: STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2022: V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2022, s. 65-73. ISBN 978-80-88462-12-5 (pdf). Dostupné ZDE.


NOVOTNÁ, Klára, Renata VĚTROVSKÁ,  Edita STRUSKOVA,, Ingrid MENKYOVÁ,  Dominika ŠŤASTNÁ,  Eva KUBALA HAVRDOVA. Despite the COVID-19 Pandemic, People with Chronic Neurological Disease (Multiple Sclerosis) are Trying to Maintain Physical Activity. Studia Sportiva. 2022, 16(2), s.46-52. ISSN 2570-8783 (online). https://doi.org/10.5817/StS2022-2-6


PIEPIORA, Pawel, SUPERSON, Magdalena, BAGIŃSKA, Justyna, ZAJĄC, Malgorzata, STACKEOVÁ, Daniela, WITKOWSKI, Kazimierz. Anthropometric predispositions for kumite specialization in traditional karate. ARCH BUDO. 2022, 18, s. ISSN 1643-8698. https://archbudo.com/view/abstract/id/15496


PSOTTA Rudolf, Daniel DOSTÁL, Javad SARVESTAN, David PRYCL, Ondřej KAŠPAR a Ivana KŘÍŽOVÁ. Evaluation of Predictive Motor Control With Two Touchscreen Tablet-Based Tests: Reliability and Validity in School-Aged Children. Online. Perceptual and Motor Skills, volume 130, issue 1, 2022. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/00315125221130815.


PSOTTA, Rudolf, KRAUS, Josef, KREJČÍ, Milada, JURAS, Grzegorz. Phasic alertness indicated by simple motor reaction time in late childhood: The effect of age and sex. Acta Gymnica, 2021, 51(2), 511 Article e2021.022, https://doi.org/10.5507/ag.2021.022


SKARLANTOVÁ, Jana. Co prozrazují skříňky s líčidly Empír a secese (1. polovina 19. století). Medicína a umění. 2022, 72, s.44. ISSN 1803-3679.


SKARLANTOVÁ, Jana. Co prozrazují skříňky s líčidly Móda promenád (druhá polovina 19. století). Medicína a umění. 2022, 73, s.48. ISSN 1803-3679.


SKARLANTOVÁ, Jana. Co prozrazují skříňky s líčidly Secese. Medicína a umění. 2022, 74, s.46. ISSN 1803-3679.


SKARLANTOVÁ, Jana. Co prozrazují skříňky s líčidly. Medicína a umění. 2022, 69, s.34. ISSN 1803-3679.


STACKEOVÁ, Daniela (ed.). Psychosomatická medicína 2022: V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.. 2022. 114. ISBN 978-80-88462-12-5. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Co-teaching and other pedagogical approaches to the prevention of burnout syndrom of beginning teachers. Pp 53 – 67. In: PITUŁA, Beata a Mirosław KOWALSKI (eds.). Co-Teaching – Everyday Life or Terra Incognita of Contemporary Education? V&R unipress, 2022. ISBN 978-3-8471-1500- 7.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Edukačně terapeutický projekt redukce psychosomatických obtíží žáků na víceletém gymnáziu. In: STACKEOVÁ, D. (Ed.) a kol. Psychosomatická medicína 2022 – v čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? . Praha: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., 2022, s. 74-83. ISBN 978-80-88462-12-5 (pdf). Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Promoting Self-efficacy as one of the Basic Salutoprotective Resources in Dealing with Challenging Life Situations with a Focus on the Covid Pandemic-19. Acta Salus Vitae. 2022, 10(1), s.17-25. ISSN 1805-8787. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.290


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Student wellbeing support project based on the analysis of stress susceptibility of students of various fields of study. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2022, 6(3), s.29-46. ISSN 2533-7890 (On-line). https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2023/03/Gramotnost_03_2022_Svamberk_Sauerova.pdf


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. The importance of Life skills  in undergraduate and lifelong teacher education in the 21st century. In: ADAMEC, Petr, Michal ŠIMÁNĚ, a Martina MIŠKELOVÁ (Eds.). Trends and Competencies in Vocational Education. London: Sciemcee Publishing, 2022, s. 43-67. ISBN 978-1-7399378-2-9.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Výchova neprůbojných a uzavřených dětí. Praha: Grada. 2022. 197. ISBN 978-80-271-3097-9


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam pohybových aktivit v procesu zdravého stárnutí u seniorů v pobytových zařízeních. In: BAISOVÁ, Karin (Ed.). Sborník z konference Telesná výchova a šport v živote človeka. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2022, s. 116-133. ISBN 978-80-228-3349-3. Dostupné ZDE.


TILINGER, Pavel. Lifestyle of People Currently in their Forties in Terms of their Relationship to Physical Activities. Acta Salus Vitae. 2022, s.49-57. ISSN 1805-8787. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.275


VALENTA, Svatoslav, Rudolf PSOTTA, Jakub HRABAL. The effects of creatine supplementation on single and intermittent anaerobic exercises and body composition during reduce training in soccer players. Acta Salus Vitae. 2022, 10(1), s.58-71. ISSN 1805-8787. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.279


VĚTROVSKÁ, Renata; ONDRUCH, Marek; VOHANKOVÁ, Eva; PROCHÁZKOVÁ, Radka; NOVOTNÁ, Klára. Pilotní projekt využití online cvičebního programu pilates u osob s roztroušenou sklerózou během pandemie covid–19. Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca. 2022, 31(1-2), s.6-11. ISSN 1210-5481 (Print), ISSN 2695-057X (On-line).


WILIŃSKI, Wojciech, STRUZIK, Artur, ROKITA,  Andrzej, KREJCI, Milada, WIECZOREK, Marta. Hand Grip Strength Vs. Locomotor Efficiency in Sitting Volleyball Players. Journal of Human Kinetics. 2022, 82, s.275-282. ISSN 1899-7562. https://doi.org/10.2478/hukin-2022-0081


Studijní opory a skripta

HÜBNEROVÁ, Zuzana. Chemie a biochemie: základní principy energetického metabolismu člověka. Studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., 2022. 80 stran. ISBN 978-80-88462-13-2 (pdf), ISBN 978-80-88462-22-4 (tisk). Dostupné ZDE

MARTINČA, Jozef. Biomedicínské minimum pro studium wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., 2022. 83 stran. ISBN 978-80-88462-26-2 (pdf), ISBN 978-80-88462-27-9 (tisk). Dostupné ZDE.

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina. První pomoc. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.. 2022. 130. ISBN 978-80-88462-16-3

ŠIFTA, Petr. Obecná kineziologie: učební text. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.. 2022. 128. ISBN 978-80-88462-24-8 (pdf) ISBN 978-80-88462-25-5 (tisk).

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Pedagogicko-psychologické minimum: studijní opora k distančnímu vzdělávání?/em>. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., 2022. 154 stran. ISBN 978-80-88462-10-1 (pdf), ISBN 978-80-88462-19-4 (tisk). Dostupné ZDE

TILINGER, Pavel, BUTNARU, Ion, HAVELKOVÁ, Petra, JANDOVÁ, Zora, KOZÁREK, Lukáš, NECHLEBOVÁ, Eva, NEUMANOVÁ, Šárka, SYNEK, Ondřej, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Wellness seniorů : studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2022. 123 stran. ISBN 978-80-87723-93-7. Dostupné ZDE.

TILINGER, Pavel, FLEMR, Libor, KAJZAR, Jiří, KOČÍ, Jana, KYSEL, Pavel, PERIČ, Tomáš, SUCHÝ, Jiří. Metodický průvodce odbornými praxemi. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2021, 105 s. ISBN 978-80-87723-94-4. Dostupné ZDE.

TILINGER, Pavel. Didaktika pohybových aktivit: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., 2022. 154 stran. ISBN 978-80-88462-08-8 (pdf), ISBN 978-80-88462-09-5 (tisk). Dostupné ZDE.

Publikační činnost – 2021

ALINČOVÁ, Kamila, KREJČÍ Milada. Analyse of selected lifestyle indicators of top rowers in adolescent age. Acta Salus Vitae, 2021, 9(1), 51-66. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


CHVÁLA, Vladislav., STACKEOVÁ, Daniela., ŠIMEK, Jiří, SKORUNKA, David. Návrh koncepce oboru 909 Psychosomatická medicína. Psychosom, 2021, 19 (1), pp. 38-56. ISSN 2336–7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) Dostupné on-line ZDE.


KOČÍ, Jana, ŽÁRSKÝ, Filip. Effects of nutritional interventions on well-being. Acta Salus Vitae, 2021, 9(1), 67-75. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


KORNATOVSKÁ, Zuzana, REHOR, Peter, KAWAMATA, Misako, KREJCI, Milada. Health benefits monitoring and health support in youth athletes with intellectual disability. In: ZWIERCHOVSKA, Anna, SOBIECKA, Joanna, PLINTA, Ryszard. Disabled Sports: Theory and Practice. Health and Social Dimensions of Training. Katowice: AWF Katowice, 2021. 9-25. ISBN 978-83-66308-48-0. Dostupné ZDE.


KRAČMAR, Bronislav. Evoluční podmíněnost pohybu jako prožitku. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.) a kol. Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 259 stran. ISBN 978-80-87723-91-3. Dostupné ZDE.


KRAČMAR, Bronislav., WOHL, Pavel. Kvalitativní analýza krokového cyklu při chůzi a při běhu. Rehabilitácia 2021, 58(2) 130-144. ISSN 0375-0922. EID 2-s2.0-85134031395. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada, VACEK, Ludmila. COVID 19 – Up call to focus on wellness. In: KREJČÍ, Milada, BULÍŘOVÁ, Kamila, MALCOVÁ, Alena. Proceedings of abstracts of 7th Biennale of the International Scientific Conference “Wellness, health and Quality of Life“ 1st Ed. Prague: The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t.d., 2021. 18-19. ISBN 978-80-87723-95-1 (online). Dostupné ZDE.


KYSEL, Pavel, VILIKUS, Zdeněk, HALUZÍK, Martin. The influence of cyclical ketogenic reduction diet vs. Nutritionally balanced reduction diet on body composition, strength and endurance performance in healthy young males: a randomized controlled trial. Acta Salus Vitae, 2021, 9(2), 14-25. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


NECHLEBOVÁ, Eva, CHOTAŠOVÁ, Tereza. Verification of the effect of health-compensation exercise according to Levitová and Hošková on flat- footedness and changes of spine mobility. Acta Salus Vitae, 2021, 9(2), 59-68. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


NECHLEBOVÁ, Eva, KAŠPAR, Jan. Vliv sedavého zaměstnání na zvýšený výskyt bolesti zad u pracujících v administrativě. In VOJTAŠKO, Ľuboš, HLAVÁČOVÁ, Jana, TIMKOVIČ, Matej. (eds.) Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021 (recenzovaný sborník vedeckých prác). Košice: Technická univerzita v Košiaciach, 2021. 379 str. ISBN 978-80-553-3860-7. str. 165-172. Dostupné ZDE.


NECHLEBOVÁ, Eva, TOUŠKA Mirek. Aplikation of the DNS method for imroving running technique. Acta Salus Vitae, 2021, 9(2), 59-68. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


PSOTTA, Rudolf, KRAUS, Josef, KREJČÍ, Milada, JURAS, Grzegorz. Phasic alertness indicated by simple motor reaction time in late childhood: The effect of age and sex. Acta Gymnica, 2021, 51(2). ISSN 1212-1185 (Print); ISSN 1213-8312 (On-line). https://doi.org/10.5507/ag.2021.022.


STACKEOVÁ, Daniela. Psychosomatic Relationships in the Musculoskeletal System and their Importance for Wellness. In KREJČÍ, Milada, BULÍŘOVÁ, Kamila, MALCOVÁ, Alena (eds.). Proceedings of abstracts of 7th Biennale of the International Scientific Conference “Wellness, health and Quality of Life“ 1st Ed. Prague: The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t.d., 2021. 17-18. ISBN 978-80-87723-95-1 (online). str. 17-18. Dostupné ZDE.


STACKEOVÁ, Daniela., BŘEZNÁ, Bronislava. Psychologické a psychosomatické aspekty kožních onemocnění a jejich význam pro psychoterapii. Psychosom, 2021, 19(1), pp. 17-27. ISSN 2336–7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) Dostupné on-line ZDE.


STACKEOVÁ, Daniela., TERYNGEL, Adam. Ověření testu Muscle Dysmorphia Inventory u návštěvníků fitness center v českém prostředí. In VOJTAŠKO, Ľuboš, HLAVÁČOVÁ, Jana, TIMKOVIČ, Matej (eds.) Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021 (recenzovaný sborník vedeckých prác). Košice: Technická univerzita v Košiaciach, 2021. 379 str. ISBN 978-80-553-3860-6. str. 181-187. Dostupné ZDE.


STRÁNSKÁ, Markéta, JANDOVÁ, Zora, KREJČÍ Milada. Verification of the four-week intervention program „Life in balance“ in a selected group of seniors in the online environment during the COVID-19 Pandemic. Acta Salus Vitae, 2021, 9(1), 25-34. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Zpravodajství z dění na VŠTVS PALESTRA. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, 12(1). ISSN 1804-4204. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.) a kol. Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., 2021. 259 stran. ISBN 978-80-87723-91-3. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt a realizace zážitkového programu zaměřeného na prevenci šikany na prvním i druhém stupni základní školy. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.) a kol. Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 259 stran. ISBN 978-80-87723-91-3. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Self-efficacy a její postavení ve struktuře profesních a osobnostních kompetencí moderního učitele. In: ADAMEC, Petr, ŠIMÁNĚ, Michal (eds). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021 : Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století. Brno: Mendelevova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-832-0. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam vzorů, komunikace a rodinných edukačních projektů při motivaci dítěte k pohybovým aktivitám a ke sportu. In: BAISOVÁ, Karin, KRUŽLIAK, Martin. Telesná výchova a šport v živote človeka: Konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen: VUT vo Zvolene, 2021. s. 101-117. ISBN 978-80-228-3301-1. Dostupné ZDE.


TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta.  Škola a její význam v socializace dítěte (s ohledem na výchovu k pohybové aktivitě a utváření pozitivního postoje k pohybové aktivitě). In: BAISOVÁ, Karin, KRUŽLIAK, Martin. Telesná výchova a šport v živote človeka: Konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen: VUT vo Zvolene, 2021. s. 118-136. ISBN 978-80-228-3301-1.


VĚTROVSKÁ, Renata, VĚTROVSKÝ, Jan. Zkušenosti s realizací dětského příměstského sportovního tábora v době pandemie COVID – 19. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2021, 5(1), s. 90-95. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE.


Studijní opory a skripta

KOČÍ, Jana. Tvorba nutričních programů ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 90 stran. ISBN 978-80-87723-88-3.

KOLISKO, Petr, MARTINČA, Jozef, KYSEL, Pavel. Integrace biomedicíny do wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 222 stran. ISBN 978-80-87723-77-7 (pdf), 978-80-88462-04-0 (tisk).

NECHLEBOVÁ, Eva. Zdravotní benefity pohybových cvičení: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 78 stran. ISBN 978-80-87723-89-0.

NEUWIRTH, Richard. Management wellness služeb: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 139 stran. ISBN 978-80-87723-90-6 (pdf), ISBN 978-80-88462-05-7 (tisk).

STACKEOVÁ, Daniela. Psychosomatika a zdravý životní styl: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 122 stran. ISBN 978-80-87723-92-0 (pdf), ISBN 978-80-88462-07-1 (tisk). Dostupné ZDE

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, HOŠEK, Václav. Psychologie zdraví: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. ISBN 978-80-88462-00-2.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální psychologie: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 155 stran. ISBN 978-80-87723-71-5.

TILINGER, Pavel. Metodický průvodce odbornými praxemi: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., 2021. 105 stran. ISBN 978-80-87723-94-4 (pdf). Dostupné ZDE

Publikační činnost – 2020

HILL, Martin, TŘÍSKALA, Zdeněk, HONCŮ, Pavla, KREJČÍ, Milada, KAJZAR, Jiri, BIČÍKOVÁ, Marie, ONDŘEJÍKOVÁ, Leona, JANDOVA, Dobroslava, STERZL, Ivan. Aging, Hormones and Receptors. Physiol. Res. (Physiological Research), 2020, 69 (Suppl. 2): pp. 255-272. https://doi.org/10.33549/physiolres.934523


HOŠEK, Václav, KREJČÍ, Milada, KAJZAR, Jiří, JANDOVÁ, Dobroslava, HILL, Martin. Physical, energetic, and social balance in the life of seniors. Studia Kinanthropologica, 2020, 21(1), 15-28. ISSN 1213-2101. DOI: 10.32725/sk.2020.033


HOŠEK, Václav. Wellness a diskomfort. In TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada a kolektiv. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2020. 185 stran. ISBN 978-80-87723-58-6. Dostupné ZDE.


KOČÍ, Jana, CHVÁL, Martin. Nutrition education intervention: an effective tool for health promotion and primary prevention. Acta Salus Vitae. 2020, 8(1), pp. 29-34. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE


KREJCI, Milada, BENDIKOVA, Elena, HILL, Martin, KAJZAR, Jiri. JANDOVA, Dobroslava, HOSEK, Vaclav. Balance improving in female seniors 65+ after completing short term intervention program based on yoga exercises. Human. Sport Medicine. 2020, 20(4), pp. 78–86. ISSN 2500-0209 (PRINT) ISSN 2500-0195 (ONLINE) DOI: 10.14529/hsm200409. Dostupné ZDE


KREJCI, Milada, HILL, Martin, BENDIKOVA, Elena, JANDOVA., Dobroslava, KAJZAR, Jiri. Interplay among physical balance ability, physical activities realization, anthropometric parameters and psychosocial indices in relation to gender and age of seniors 65+. PHYS ACTIV REV (Physical Activity Review). 2020, 8(1): 121-132. E-ISSN 2300-5076. DOI: 10.16926/PAR.2020.08.14


KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav, HILL, Martin, JANDOVÁ, Dobroslava, KAJZAR, Jiří. Problematika základního výzkumu změn rovnováhy seniorů. In TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada a kolektiv. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. str. 12-38. 172 stran. ISBN 978-80-87723-58-6. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada, JANDOVÁ, Dobroslava. Homeostasis and balance in senium. Acta Salus Vitae, 2020 8(2): 14 -27. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada, PSOTTA, Rudolf, HILL, Martin, KAJZAR, Jiří, JANDOVÁ, Dobroslava, HOŠEK, Václav. A short-term yoga-based intervention improves balance control, body composition, and some aspects of mental health in the elderly men. Acta Gymnica, vol. 50, no. 1, 2020, 16–27. ISSN 2336-4912 (Print); ISSN 2336-4920 (On-line) DOI: 10.5507/ag.2020.004. Dostupné ZDE


NECHLEBOVÁ, Eva, KOŽELUHOVÁ, Eva. Vliv pohybových aktivit na seniory s kardiovaskulárními a respiračními chorobami. In TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada. a kol. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2020, 185 s. ISBN 978-80-87723-58-6. Dostupné ZDE.


NOVOTNÁ, Klára, VĚTROVSKÁ, Renata. Problematika redukce tělesné hmotnosti u osob s chronickým neurodegenerativním onemocněním na příkladu osob s roztroušenou sklerózou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2020. 29(4), 107 – 111. ISSN 1210-5481 (Print), ISSN 2695-057X (On-line).


SKARLANTOVÁ, Jana, MAYEROVÁ, Martina. Využití výtvarných technik pro seniory v domově se zvláštním režimem. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020. 4(1), s. 46-64. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE


SKARLANTOVÁ, Jana, MAYEROVÁ, Martina. Využití výtvarných technik pro seniory v domově se zvláštním režimem. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020. 4(1), s. 46-64. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE


STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2020. S. 186-209. ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk), ISBN 978-80-87723-61-6 (pdf).


STACKEOVÁ, Daniela, BAREŠOVÁ, Tereza a Adam TERYNGEL. Narušené vnímání těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě. In STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2020. S. 186-209. ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk), ISBN 978-80-87723-61-6 (pdf).


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Analýza náchylnosti studentů různých oborů vysokých škol k výskytu syndromu vyhoření. In ADAMEC, Petr, ŠIMÁNĚ, Michal, KOVÁŘOVÁ, Eliška. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2020. ISBN 978-80-7509-702-6. 264 s. Dostupné ZDE


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Význam předmětových metodiků ve zvyšování kvality edukačního procesu. Didaktika. Odborný časopis pre výchovu a vzdelávaine. 2020, 2: s. 4-20. ISSN 1338-2845.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPIČÁKOVÁ, Libuše. Projekt rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím podpory vztahu k četbě u žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením: „Po stopách rytíře Toulovce“. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání: odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku čtenářské, matematické, informační a přírodovědecké gramotnosti a pregramotnosti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 4(1), s 23-44. ISSN 2533-7882 (Print), ISSN 2533-7890 (On-line). Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Communication between the Parents – Teachers – Pupils in the Re-educational Process. In PITUŁA, Beata, WOLNY, Jerzy. Specialne potřeby edukacyjne. Identyfikacja, obdary dostosowania i oddzialywania edukacyjno-terapeutyczne. Krakow: Nove v Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne. Nr. 3. 2019. 253 p. ISBN 9788376389783.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Důsledky karantény na školní výkon během pandemie Covid-19. Manažment školy v praxi. [online]. 2020, 10. ISSN 1336-9849. Dostupné ZDE. ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Inkluze v prostředí škol (1.). Příčiny vzniku psychických a psychosomatických obtíží. Manažment školy v praxi. [online]. 2020, 4. ISSN 1336-9849.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Inkluze v prostředí škol (2.). Příčiny vzniku psychických a psychosomatických obtíží. Manažment školy v praxi. [online]. 2020, 5. ISSN 1336-9849.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Inkluze v prostředí vysokých škol. Oblasti a nástroje podpory studia studentů. Manažment školy v praxi. [online]. 2020, 7-8. ISSN 1336-9849.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Moderní technologie při rozvíjení čtenářské gramotnosti v distanční výuce v době karantény COVID-19. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020, 4(2), s. 73-82. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Náchylnost studentů medicínských oborů ke stresu v komparaci s mírou náchylnosti studentů jiných oborů. S. 73-92 In: TUREČKOVÁ, Iveta. (Ed.): Sborník Duševní zdraví v ošetřovatelství vs Ošetřovatelství v duševním zdraví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Česká asociace sester, Státní zdravotní ústav, 2020. 138 s. ISBN 978-80-88249-20-7. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Nejčastější psychologické faktory ovlivňující používaní výmluv a pokles osobní odpovědnosti v edukačním procesu a možnosti preventivního pusobení. In VADÍKOVÁ, K. M. (Ed.) Zborník abstraktov a materiálov pre potreby medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa. Trnava: Katedra etiky a morálnej filozofie FFTU, 2020, s. 102-104. ISBN 978-80-568-0348-6.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Podpora self-efficacy rodičů v posilování jejich spoluzodpovědnosti za vzdělávání jejich dítěte. In VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. et al. Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Prvé vydanie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020. 199 stran. ISBN 978-80-568-0347-9.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projects supporting the development of the pre-reading skills of children from an early age. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání.2019, 3(3), s 23-44. ISSN 2533-7882 (Print), ISSN 2533-7890 (On-line). Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt peer programu „Prevence stresu u studentů vysokých škol“. In TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada a kolektiv. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2020. 185 stran. ISBN 978-80-87723-58-6. Dostupné ZDE


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. ROPRATEM – Nástroj pro rozvoj pracovního tempa a reedukaci dílčích oslabení výkonu. Pilotní studie – kvalitativní hodnocení efektivity. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020, 4(1), 28-34. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE.


TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada a kol. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2020, 185 s. ISBN 978-80-87723-58-6. Dostupné ZDE.


TILINGER, Pavel. Životní styl současných seniorů z hlediska jejich vztahu k pohybovým aktivitám. In TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada. a kol. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2020, 185 s. ISBN 978-80-87723-58-6. Dostupné ZDE.


Studijní opory a skripta

 

JANDOVÁ, Zora, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Komunikace: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 134 stran. ISBN 978-80-87723-82-1.

KOČÍ, Jana. Výživa ve wellness programech: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 60 stran. ISBN 978-80-87723-70-8.

KREJČÍ, Milada. Aktivní životní styl a cirkadiánní preference: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 62 stran. ISBN 978-80-87723-86-9.

KREJČÍ, Milada. Didaktika wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 89 stran. ISBN 978-80-87723-80-7.

KREJČÍ, Milada. Filosofické a interkulturní aspekty ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 102 stran. ISBN 978-80-87723-72-2.

KREJČÍ, Milada. Zdravotní prevence a wellness ve 21. století: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 89 stran. ISBN 978-80-87723-69-2.

NECHLEBOVÁ, Eva. Regenerace a hygiena ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 86 stran. ISBN 978-80-87723-83-8.

NEUMAN, Jan. Outdoorové aktivity ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 238 stran. ISBN 978-80-87723-75-3.

NEUMAN, Jan. Wellness zimní aktivity v přírodě: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 94 stran. ISBN 978-80-87723-76-0.

PAVLÍKOVÁ, Monika. Anglický jazyk: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 41 stran. ISBN 978-80-87723-78-4.

PSOTTA, Rudolf. Metodologie výzkumné práce: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 59 stran. ISBN 978-80-87723-64-7.

PSOTTA, Rudolf. Motorika člověka ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 67 stran. ISBN 978-80-87723-65-4.

STACKEOVÁ, Daniela. Psychosomatické přístupy ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 106 stran. ISBN 978-80-87723-67-8.

STACKEOVÁ, Daniela. Psychosomatické přístupy ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 106 stran. ISBN 978-80-87723-67-8.

STACKEOVÁ, Daniela. Psychosomatika a psychosomatický přístup v pomáhajících profesích s důrazem na práci pedagoga. E-learningový kurz – MOOC kurz vytvořený v rámci projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052. 2020 kurz je dostupný zde: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=32)

STACKEOVÁ, Daniela. Tvorba pohybových programů ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 86 stran. ISBN 978-80-87723-87-6.

STACKEOVÁ, Daniela. Tvorba pohybových programů ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 86 stran. ISBN 978-80-87723-87-6.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální psychologie: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 155 stran. ISBN 978-80-87723-71-5.

TILINGER, Pavel, BUTNARU, Ion, HAVELKOVÁ, Petra, JANDOVÁ, Zora, KOZÁREK, Lukáš, NECHLEBOVÁ, Eva, NEUMANOVÁ, Šárka, SYNEK, Ondřej, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Senioři a wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 113 stran. ISBN 978-80-87723-79-1

TILINGER, Pavel, KAJZAR, Jiří. Odborná praxe ve wellness I.: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2020, 30 s. ISBN 978-80-87723-66-1

TILINGER, Pavel, KAJZAR, Jiří. Odborná praxe ve wellness II.: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 45 stran. ISBN 978-80-87723-68-5.

VĚTROVSKÁ, Renata. Diagnostika pohybového aparátu ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 89 stran. ISBN 978-80-87723-63-0.

Publikační činnost – 2019

BREDLER, Luděk, KYSEL, Pavel. Interkulturní společnost – utváření vzájemných vztahů mezi majoritou a minoritami založené na respektu k odlišnostem, vzájemné toleranci, rovnosti příležitostí. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.


BUBEN, Luboš, KREJČÍ, Milada, JIRÁSKO, Robin. Awareness about wellness in Czech teenagers. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


BUBNÍKOVÁ, Hana. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti v koučinku – metoda transpersonálního koučování. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné ZDE.


BUTNARU, Ion, TILNGER, Pavel. Druhy a formy služeb a péče o seniory. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


BUTNARU, Ion, TILNGER, Pavel. Nástroje měření kvality života. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


BUTNARU, Ion, TLINGER, Pavel. Komparace kvality života seniorů žijících v domovech s pečovatelskou službou a seniorů žijících samostatně, nebo v kruhu rodiny. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


FROŇKOVÁ, Eliška., KAJZAR, Jiří., KREJČÍ, Milada., HILL, Martin., TICHÝ, Miroslav. Analyses of balance changes in active seniors in Prague region: results of Tinetti and anthropometric measurement. Acta Salus Vitae. 2019, 7(2): 29-39. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


HILL, Martin, JANDOVÁ Dobroslava. Stárnutí a hormony. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


HONCŮ, Pavla, HILL, Martin, BIČÍKOVÁ, Marie, JANDOVÁ, Dobroslava, VELÍKOVÁ, Marta, KAJZAR, Jiří, KOLÁTOROVÁ, Lucie, BEŠŤÁK, Jiří, MÁČOVÁ, Ludmila, KANCHEVA, Radmila, KREJČÍ, Milada, NOVOTNÝ, Jaroslav, STÁRKA, Ľuboslav. Activation of Adrenal Steroidogenesis and an Improvement of Mood Balance in Postmenopausal Females after Spa Treatment Based on Physical Activity. International journal of molecular sciences [online]. 2019, 20:3687. eISSN 1422-0067. Doi: 10.3390/ijms20153687. Dostupné ZDE.


HOŠEK, Václav. Autodomestikace člověka. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


HOŠEK, Václav. Salutogeneze. Salutogenetické paradigma a možnosti jeho uplatnění u seniorů. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


JANDOVÁ, Dobroslava. Senium a jeho fáze z pohledu medicíny. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KAJZAR, Jiří, BLÁHA, Pavel. Tělesné schéma a antropometrické ukazatele v seniorském věku. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KAJZAR, Jiří, HILL, Martin, KREJČÍ, Milada. Analýza posturografických parametrů HomeBalance v korelaci s výkonem v celkovém testu rovnováhy. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KAJZAR, Jiří, HILL, Martin. Analýza výsledků antropometrických vyšetření vzhledem k Tinetti balanční škále. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KKREJČÍ, Milada. Metody interkulturní edukace v oblasti podpory zdraví. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.


KORNATOVSKÁ, Zuzana, MIROVSKÝ, Tomáš, JIRÁSKO, Robin. Significance of awareness about wellnessin Czech sportsman. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


KOZÁREK, Lukáš, TILINGER, Pavel. Senior citizens and physical activity. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.


KOZÁREK, Lukáš, TILINGER, Pavel. Senior citizens‘ quality of life. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.


KOZÁREK, Lukáš, TILNGER, Pavel. Kvalita života seniorů. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


KOZÁREK, Lukáš, TILNGER, Pavel. Senioři a pohybové aktivity. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


KOZÁREK, Lukáš, TILNGER, Pavel. Srovnání kvality života nesportujících seniorů a sportujících atletických veteránů. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada, HILL, Martin, HOŠEK, Václav, KAJZAR, Jiří. Życie w równowadze – Podstawowe badania zmian w zakresie bio-psychosocjalnego zrównoważenia dla seniorów. In: BOLACH, Eugeniusz., KAWCZYŃSKI, Adam. Adaptacyjna aktywność fizyczna. 1. Vyd. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; AGIW, 2019. pp. 9 – 26. ISBN 978-83-928344-6-5.


KREJČÍ, Milada, HILL, Martin. Analýza výsledků SF-36 vzhledem k Tinetti balanční škále. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE..


KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav, HILL, Martin. Analýza výsledků anamnestického sebeposuzování, validita a reliabilita. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav, JANDOVÁ Dobroslava. Psychosociální aspekty seniorského věku. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE..


KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Komparace výsledků změn rovnováhy seniorů v bio-psycho-sociálním kontextu zjištěných jevů. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE..


KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada, VACEK, Ludmila. Definition of wellness phenomenon. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada, VACEK, Ludmila. Introduction, development of wellness in the Czech milieu. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Active living and wellness. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Intervenční program Život v rovnováze. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Metody interkulturní edukace v oblasti podpory zdraví. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Physical, mental, social and spiritual health. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

 


KREJČÍ, Milada. Pojetí podpory zdraví a harmonického žití v různých kulturách. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Problematika demografického stárnutí v České republice. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Projects results of the respondents in the Czech Republic. Development of wellness in the Czech milieu. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Vliv kultury na život člověka. Interkulturní projekce do systému potřeb. Wellness . In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada., HILL, Martin., JANDOVÁ, Dobroslava., GÓRNY, Miroslaw Pawel., KAJZAR, Jiří. Gait ability analyse in senior age 65+ related to the quality of life indicators. TRENDS in Sport Sciences. 2019; 26(1): 11-19. ISSN 2299-9590. DOI: 10.23829/TSS.2019.26.1-2. DOI: 10.23829/TSS.2019.26.1-2.


KREJČÍ, Milada., HILL, Martin., JANDOVÁ, Dobroslava., KAJZAR, Jiří. Analysis of balance ability in senior age related to quality of life indicators. Kontakt/Journal of nursing and social sciences related to health and illness. 2019, 21/3: 320-325. eISSN 1804-7122, ISSN 1212-4117. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada., HILL, Martin., JANDOVÁ, Dobroslava., KAJZAR, Jiří., BLAHA, Pavel. Bio-Psycho-Social Consequences and Effects in Fall-Efficacy Scale in Seniors Using Exercise Intervention of Motor Learning According to Yoga Techniques. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Sport and Health Sciences. 2019, 13(10), pp. 435-440. eISSN: 1307-6892. DOI.org/10.5281/zenodo.3566295 doi.org/10.5281/zenodo.3566295.


KREJČÍ, Milada., HOŠEK, Václav. Trendy v kvalitě života, zdravá délka života. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada., JANDOVÁ, Dobroslava. Historie problému rovnováhy seniorů v zahraničí a v České republice. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada., JANDOVÁ, Dobroslava. Homeostáza a rovnováha. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.


KYSEL, Pavel, VILIKUS, Zdeněk, DAĎOVÁ, Klára. Nízkosacharidové režimy a jejich vliv na sportovní výkon a tělesné složení. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 5-17. ISSN 2570-7612. Dostupné <ZDE


KYSEL, Pavel. Interkulturní projevy ve společnosti – charakteristika různých etnických, sociálních a náboženských skupin. Problematika přijetí různých etnických, sociálních a náboženských skupin v ČR. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.


KYSEL, Pavel. Xenofobie, rasismus, sexismus, ageismus. Pozitiva a negativa výchovných norem, ideálu, vzoru; negativní předsudky. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.


MIROVSKÝ, Tomáš. Bezpečnost při hromadných zájmových aktivitách jako zdroj pozitivního prožitku. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v hisorických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné ZDE


NÁPRSTEK, Radek., KREJČÍ, Milada., KAJZAR, Jiří., HILL, Martin. Balance ability improvement of seniors 65+ during the spa stay. Acta Salus Vitae, 2019 7(2): 65-74. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE


NEUMAN, Jan, ed. a ŠIRCOVÁ, Ivana, ed. Jaký je český pobyt a pohyb v přírodě?: sborník Sedmihorky 2018. Praha: Projekt Odyssea, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 104 stran. ISBN 978-80-87723-50-0. Dostupné ZDE


NEUMAN, Jan. International Mountain and Sports Conference (IMOSC). In NEUMAN, Jan, ed. a ŠIRCOVÁ, Ivana, ed. Jaký je český pobyt a pohyb v přírodě?: sborník Sedmihorky 2018. Praha: Projekt Odyssea, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 104 stran. ISBN 978-80-87723-50-0. Dostupné ZDE


NEUMAN, Jan. Současný pohled na výchovu v přírodě v ČR. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 28-38. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné ZDE


NEUMAN, Jan. Sport a zážitková pedagogika – Prožitek a zkušenost – edukační fenomén i pro 21. století. In NEUMAN, Jan, ed. a ŠIRCOVÁ, Ivana, ed. Jaký je český pobyt a pohyb v přírodě?: sborník Sedmihorky 2018. Praha: Projekt Odyssea, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 104 stran. ISBN 978-80-87723-50-0. Dostupné ZDE


NEUWIRTH, Richard. Interkulturní kompetence jako součást manažerských znalostí ve wellness. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.


NEUWIRTH, Richard. Manažerské strategie ve wellness provozech. Konstruktivní řešení interkulturních problémů. Zákazník, klient, zaměstnanec. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.


NOVOTNÁ, Klára, Renata VĚTROVSKÁ, Daniela HILLAYOVÁ, Petr ŘEZNÍČEK a Eva KUBALA HAVRDOVÁ. Využití krokoměrů pro zvýšení pohybové aktivity a ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou, pilotní studie. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2019, 28(1), 2-9. ISSN 1210-5481.


STACKEOVÁ, Daniela, BAREŠOVÁ, Tereza. Poruchy příjmu potravy u dívek soutěžících ve sportovním a fitness aerobiku. In VOJTAŠKO, Ľuboš, HLAVÁČOVÁ, Jana, TIMKOVIČ, Matej (eds.). Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný sborník vedeckých prác. Košice : Technická univerzita v Košiaciach, 2019. s. 104-111. ISBN 978-80-553-3306-9 (tisk), ISBN 978-80-553-2720-4 (DVD). Dostupné ZDE


STACKEOVÁ, Daniela, HALODOVÁ, Petra. Výskyt patologického jídelního chování u účastnic fitness soutěží. In SYSEL, Dušan (ed). Duševné zdravie v problematike pomáhajúcich profesií : recenzovaný sborník prác z medzinárodnej pracovnej schodze konanej dne 17.10.2019, LF UK Bratislava. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. pp.102-117. ISBN 978-80-223-4790-7.


STACKEOVÁ, Daniela, KUNHARTOVÁ, Silvie. Syndrom vyhoření u úřednic přestupkových oddělení. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích, 2019, 3(2), s. 12-26. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE.


STACKEOVÁ, Daniela. Zkušenosti ze seminářů o možnostech řešení syndromu vyhoření pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné ZDE.


SYNEK, Ondřej, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Holistic approach to ageing and old age. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.


SYNEK, Ondřej, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Stárnutí a stáří v holistickém pojetí. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE


SYNEK, Ondřej, TILINGER, Pavel. Comparing the quality of life of non-sporting senior citizens and sporting athletics veterans. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.


SYNEK, Ondřej, TLINGER, Pavel. Komparace kvality života veslařů seniorů (65+) a běžné seniorské populace. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, BLAŽKOVÁ Lucie. Využití koučinku ve výživovém poradenství. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), s. 51-58. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech: kolektivní monografie. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifics of looking after senior citizens. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifika péče o seniory. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Communication of the Parents – Teachers – Pupils. In PITUŁA, Beata (ed.), WOLNY, Jerzy (ed.). Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019. 256 s. ISBN 9788376389783.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Edukačně-terapeutický projekt Prevence relativní školní neúspěšnosti využitelný v pedagogické a pedagogicko-psychologické praxi. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné ZDE


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Good health and healthy lifestyle from the perspective of senior citizens and other age groups. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention</em. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt sociální práce v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení sociálních interakcí matka – dítě jako prevence vzniku rizikových sociálních jevů dítě jako prevence vzniku rizikových sociálních jevů. In TINKA, Jozef, KRUĽOVÁ, Štefánia, KLEMENTIS, Martin. Dieti v sieti: sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí. Bratislava: Rada pre práva dieťaťa. 2018. 114 stran. ISBN 978-80973305-0-7.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Syndrom vyhoření u studentů vysokých škol. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 103 stran. ISBN 978-80-87723-56-2. Dostupné ZDE.


TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 233 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE.


TILINGER, Pavel, Robin JIRÁSKO. Analysis of senior citizens (65+) wellness activities. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.


TILINGER, Pavel. Hodnocení rovnovážných schopností u seniorů 65+. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné ZDE.


TILINGER, Pavel. Prognózování vývoje sportovní výkonnosti. In ŠTĚDROŇ, Bohumír; PALÍŠKOVÁ Marcela; SOUČEK, Zdeněk; DVOŘÁK, Antonín; TILINGER, Pavel a kol. Prognostika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 272 s. ss. 153-173. ISBN 978-80-7400-746-0.


TILNGER, Pavel, JIRÁSKO, Pavel. Analýza wellness aktivit seniorů (65+). In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 232 stran. ISBN 978-80-87723-53-1. Dostupné ZDE


TŘÍSKALA, Zdeněk, JANDOVÁ, Dobroslava a kol. Medicína přírodních léčivých zdrojů: minerální vody. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 208 stran. ISBN 978-80-271-2297-4.


TURČOVÁ, Ivana, NEUMAN, Jan. České organizace rozvíjející aktivity v přírodě. In NEUMAN, Jan, ed. a ŠIRCOVÁ, Ivana, ed. Jaký je český pobyt a pohyb v přírodě?: sborník Sedmihorky 2018. Praha: Projekt Odyssea, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. 104 stran. ISBN 978-80-87723-50-0. Dostupné ZDE.


VACEK, Ludmila, KREJČÍ, Milada. Modern concept of wellness. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


VACEK, Ludmila. Canada. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.


VACEK, Ludmila., KREJČÍ, Milada. Historical development of starting points to the current concept of wellness. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE


VILIKUS, Zdeněk, PETRÁKOVÁ-DOLEŽALOVÁ, Radka, KYSEL, Pavel, MAJOROVÁ, Simona. Potravní doplňky s přímým vlivem na sportovní výkon v současné světové literatuře, Část 1: Bikarbonát, Beta-alanin. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 24-36. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE


Studijní opory a skripta

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální psychologie a její využití v pomáhajících profesích: studijní texty k distančnímu studiu. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 198 stran. ISBN 978-80-87723-46-3.

Publikační činnost – 2018

BIČÍKOVÁ M., KOLÁTOROVÁ L., MÁČOVÁ L., BEŠŤÁK J., HILL M., FORMANOVÁ P., JANDOVÁ  D., MORÁVEK O., NOVOTNÝ J. Steroidní metabolom jako indikátor efektu lázeňské léčebně rehabilitační péče. Reh. fyz. lék. 2018, 25(3), s. 99-108. ISSN 1211-2658


DVOŘÁK, Pavel, NEUMAN, Jan, KOLÁŘ, David. Pobyt a pohyb v přírodě jako důležitá součást wellness programů. In: KREJČÍ, Milada, TILINGER, Pavel, HOŠEK,Václav. „Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., 2018, s. 127-141. ISBN 978-80-87723-44-9. Dostupné ZDE.


JANDOVÁ D., CAPKO J., MORÁVEK o, SEDLÁČEK P. Meridián žlučníku a jeho vztahy k pohybovému systému. Acupunctura Bohemo Slovaca Builletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS. 2018/1; s. 26 -34.


JANDOVÁ D.,SEDLÁČEK P. Konvenční a nekonvenční medicína. Acupunctura Bohemo Slovaca Builletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS. 2018/4; s. 26- 29.


JANDOVÁ Dobroslava, FORMANOVÁ Pavla, MORÁVEK Otakar. EBM v rehabilitaci a v reflexoterapii- výsledky kineziologického vyšetření  pacientů Priessnitzových léčebných lázní  v Jeseníku v 8/2017. Acupunctura Bohemo Slovaca Builletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS. 2018/ 4; s. 6- 15.


JANDOVÁ Dobroslava, FORMANOVÁ Pavla, MORÁVEK Otakar. Presenium as preparing period for senium- benefits of SPA stay in the Priessnitzś Spa,Ltd. Jesenik  for clients 50+Acta Salus Vitae. 2018, 6(1), s. 42-50, ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


JANDOVÁ Dobroslava. Efektivita lázeňské léčbyWellness magazín  40+ . Efektivní lázně. Speciální vydání s Katalogem lázní v ČR+ SR  2019. Vydáno  11/2018, s.8. Praha Vydavatel MOJE GENERACE, S.R.O.  ISSN 2464-7756


JANDOVÁ Dobroslava.  Jak se objektivizuje  účinnost lázeňské léčby. Wellness magazín  40+ . Efektivní lázně. Speciální vydání s Katalogem lázní v ČR+ SR  2019. Vydáno  11/2018 , s. 28 -29. Praha Vydavatel MOJE GENERACE, S.R.O. ISSN 2464-7756


KAWAMATA, Misako, TAKEUCHI, Hitomi, KIMURA, Natsuki, KAWADA, Takahiro, KREJČÍ, Milada, TANIWAKIi, Nozomi, Tetsuo HARADA. Relationship between burnout and circadian typology and sleep habits in Japanese nursery school and kindergarten teachers. Biological Rhythm Research. 2018,  49(5), 413-423. ISSN 0929-1016. doi: 10.1080/09291016.2018.1512300


KNAPPOVÁ, Věra, VÁLKOVÁ, Hana, KORNATOVSKÁ, Zuzana, KREJČÍ, Milada, FRANCOVÁ, Lucie. Outdoorové aktivity v projektu Zdravé společenství. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2018, 9(1), 28-31. ISSN 1804-4220. Dostupné ZDE.


KOČÍ, Jana. What do Czech ninth-graders drink to stay hydrated?. Acta Salus Vitae. 2018, 6(2). s. 61-66. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada, HARADA,Tetsuo, KAWAMATA, Misako. Research analyse of potential circadian aspects in boxingSlovak Journal of Sport Science, 2018, 3(1), 83-99. ISSN 2453-9325 (online), ISSN 2453-7659 (print version). Dostupné ZDE


KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Identification characteristics of the intervention method „Life in Balance“ focused on seniors 65+. Acta Salus Vitae, 2018, 6(2), 45-54. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Aktivity APA na VŠTVS PALESTRA – cíle a charakteristika aktivit v oblasti APA v rámci studia na VŠTVS PALESTRA. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2017, 8(1-2), 35-36. ISSN: 1804-4220. Dostupné ZDE.


KREJČÍ, Milada. Aktivity APA na VŠTVS PALESTRA leden – červen 2018 – Projekt „Zdravá společenství“. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2018, 9(1), 23-24. ISSN: 1804-4220. Dostupné ZDE.


NEUMAN,Jan, TURČOVÁ,I.,MARTIN, A.J. Education in nature programmes in Czech Republic since 1989. In: Becker,P., Humberstone,B., Loynes,Ch., Schirp,J. (Eds.). The changing world of outdoor learning in Europe Routledge. London, New York. 2018, pp. 235-250.  ISBN 978-1-138-04766-2.


STACKEOVÁ, D., TERYNGEL, A. Psychologické benefity pohybových programů v kontextu wellness. In KUBÍKOVÁ, E. MASÁR, O. (recs.), SYSEL, D. (ed.) Recenzovaný sborník prací z mezinárodní vědecké schůze Medicínsko právne aspekty zdravotnej starostlivosti, Fyzická a psychická záťaž zdravotnických pracovníkov, Syndróm vyhorenia u pomáhajúcich profesií, Preventívne programy na ochranu zdravia konané dne 15.6.2018 ve Vsetíně. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018. str. 73- 83. ISBN 978-80-223-4496-8.


STACKEOVÁ, Daniela, BÖHMOVÁ, Michaela. Psychologické aspekty přítomnosti otců u porodu. Psychosom. 2018, 16 (1), pp. 22- 41. ISSN 2336-7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online). Dostupné ZDE.


STACKEOVÁ, Daniela, HÁBA, Marcel. Tělesné sebepojetí studentů středních speciálních škol. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2018, 2(1), pp. 16-29. ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE.


STACKEOVÁ, Daniela, TERYNGEL, A. Muskulární dysmorfie – diagnóza dnešních dospívajících mužů?. Psychosom. 2018, 16(4), pp. 197-205. ISSN 2336-7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online). Dostupné ZDE.


STACKEOVÁ, Daniela. Cvičení na bolavá záda. Druhé, rozšířené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. 200 stran. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-271-0411-6.


STACKEOVÁ, Daniela. Jiný pohled na fenomén osobnosti v psychosomatice. Psychosom. 2018, 16(1), pp. 77-78. ISSN 2336-7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online). Dostupné ZDE.


STACKEOVÁ, Daniela. Zpráva o současném stavu výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR. Psychosom. 2018, 16(4). ISSN 2336-7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online). Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Prázdniny a mentální odpočinek dětí mladšího školního věkuDirektor, portál pre riadielov škol. 2018. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projects supporting formation of positive attitudes to reading of a child from an early age. (73-85). In: Человек читающий: Homo legens–9. Научный сборник статей / Под общ. ред. канд. пед. наук М.В. Белоколенко, ред. англ.текстов Е.Н. Овчинникова. – Москва : Русская ассоциация чтения,издательство «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2017. – 284 с. ISBN 978-5-88373-510-2


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt sociální práce v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení sociálních interakcí matka – dítě jako prevence vzniku rizikových sociálních jevů. In Sociálne, právne a medicínske dôsledky emocného zneužívania deti. Sborník z konference. S. 81-93. ISBN 978-80-973305-0-7.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Time-manažment a autokoučink jako prevencie školní neúspěšnosti žáku. Direktor, portál pre riaditelovškol. 2018. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Tlak na výkon a přetěžování dětí. Direktor, portál pre riadielov škol. 2018. ISSN 1339-925X. Dostupné ZDE.


ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam psychomotorické terapie v reedukační péči o děti s poruchami aktivity typu H-. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2017, 8(1-2), s. 50-55. ISSN 1804-4204, eISSN 1804-4220. Dostupné ZDE.


TORZYŃSKA, Katarzyna; BOROŃ-KRUPIŃSKA, Krystyna; JIRÁSKO, Robin. Level of awareness, understanding and implementation of the wellness concept in Poland. Acta Salus Vitae. 2018, 6(1), s. 18-28. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.


TŮMA, Jiří, ONDRUSOVA, Zlata. Assisting families at risk of poverty in the context of social services. Clinical Social Work and Health Intervention. Austria: Vienna, no. 2, vol. 9, 2018, 101-105 p. ISSN 2222-386X


VILIKUS, Zdeněk a Simona MAJOROVÁ a Pavel KYSEL a Jan ŠVIMBERSKÝ. Vliv triacylglycerolů o středně dlouhém řetězci (MCT) na vytrvalostní výkon. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2018, 2(1), s. 43-49, ISSN 2570-7612. Dostupné ZDE.


Studijní opory a skripta

MARTINČA, Jozef a Pavel KYSEL. Základy výživy člověka. 3. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2018. ISBN 978-80-87723-45-6

TŮMA, Jiří.  Pedagogika volného času. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s r.o. 2018. 114 s. ISBN 978-80-87723-43-2.