Pod záštitou rektora Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA
prof. PaedDr. Rudolfa Psotty, Ph.D.

8. bienále

mezinárodní vědecké konference

“WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA”

Praha, 02/11/2023

TEMATICKÉ OKRUHY:

TEMATICKÉ OKRUHY, CÍL:

Konference zahrnuje čtyři tematické okruhy:

  • Aktuální trendy ve wellness a lázeňství.
  • Diagnostika ve wellness. Funkční testování psychomotorických a kognitivních funkcí.
  • Ozdravný vliv přírodního prostředí. Wellness a přírodní zdroje.
  • Rozvoj duševního zdraví a kvality života. Resilience a well-being.

Cílem 8. bienále mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ je propojení mezi výzkumem a aplikační praxí ve wellness. Významným cílem je usnadnit sdílení znalostí a praktických transformací z mezinárodního hlediska.

JAZYK: angličtina, čeština

VĚDECKÝ VÝBOR:

Předseda vědeckého výboru:
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, Praha, ČR

Členové:

Dr. Blair Agero, PhD. Mediclinic Parkview Hospital, Dubai, SAE

prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko

prof. PaedDr. Elena Bendíková, Ph.D. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovensko

prof. Shivnath Ghosh, PhD. – Himachal Pradesh University, Shimla, Indie

prof. Tetsuo Harada, PhD. – Kochi University, Kochi, Japonsko

prof. Animesh Hazzari, PhD. – Gulf Medical University, Ajman, SAE

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

doc. Petar Iankov, PhD. – National Sport Academy „Vasil Levski“, Sofie, Bulharsko

prof. PaedDr. Ján Junger, Ph.D. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika

doc. Misako Kawamata, PhD. – Fukuoka Womens University, Fukuoka, Japonsko

prof. Waheeda Khan, PhD. – SGT University, Gurgaon, Indie

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR

prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Mgr. Tomáš Mirovský, MBA., DiS. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

prof. Bartosz Molik, PhD. – Józef Piłsudski University of Physical Education, Warszaw, Poland

prof. Alida Moonen, PhD. – National Wellness Institute, USA

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

Mgr. Jana Nováková Stará, Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno, ČR

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. – Krajská nemocnice v Českých Budějovicích, ČR

prof. Rado Pišot, Ph.D. – Institut of Kinesiology Research, Koper, Slovinsko

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno, ČR

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D. – Global Spa Concepts Inc., Vancouver, Kanada

prof. PhDr. Hana Válková, CSc. – Masarykova univerzita, Brno, ČR

prof. Jacek Wąsik, PhD. – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa, Polsko

prof. Marta Wieczorek, PhD. – Wroclaw University of Health and Sport Sciences, Wroclaw, Polsko

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

prof. Anna Zwierchowska, PhD. – Jerzgo Kukuczki Academy of Physical Education, Katowice, Polsko

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Předseda organizačního výboru:
Mgr. Kamila Bulířová – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

Členové:

PhDr. Pavel Kysel – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

Alena Malcová – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha, ČR

 

Garant MEZINÁRODNÍ KONFERENCE:
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, Praha, ČR

Výstupy:

On-line video vysílání a záznam prezentací v modelu Open Access s trvalým, okamžitým a volným přístupem k výsledkům vědy a výzkumu.

Příspěvky z konference budou publikovány ve vědeckém časopise „Acta Salus Vitae“ ISSN 1805-8787

Programový rámec:

Konferenční program zahrnuje následující součásti:

  • Příspěvky klíčových řečníků – ústní prezentace (20 min + 5 min diskuze)
  • Příspěvky v sekcích – ústní prezentace (10 min + 5 min diskuze)
  • Příspěvky v Posterové sekci (Poster ve formátu: A0 841 x 1189 mm nebo A1 594 x 841mm)