Profesní kvalifikace Sportovní masáž

VŠTVS PALESTRA je autorizovaná osoba oprávněná k vydávání osvědčení o získání profesní kvalifikace Sportovní masáž. Profesní kvalifikaci lze získat dle zákona 179/2006 Sb. na základě úspěšně vykonané zkoušky.

CO JE PROFESNÍ KVALIFIKACE

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém, který popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání (úplná profesní kvalifikace) anebo jejich dílčích částí (profesní kvalifikace). NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci.

Národní soustava kvalifikací nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. NSK umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace je způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost. Každá kvalifikace je definována jednotlivými kvalifikačními požadavky. Tyto požadavky se nazývají způsobilosti, resp. kompetence.

Profesní kvalifikace přináší transparentnost do nepřehledného množství různých osvědčení a certifikátů, které jsou v současnosti udělovány absolventům kurzů dalšího vzdělávání, a umožňuje srovnatelnost těchto osvědčení. Je to pro zaměstnavatele garantovaná informace o tom, co uchazeč umí a co je schopen vykonávat.

Více informací o zkoušce profesní kvalifikace najdete na stránkách www.narodnikvalifikace.cz

PŘIHLÁŠKA

Ke zkoušce je možné se přihlásit podáním přihlášky. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku uchazeč doručí na studijní oddělení VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, 197 00, Praha 9.

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč obdrží nejdéle 21 dní od podání přihlášky pozvánku na zkoušku profesní kvalifikace. Zkouška se koná nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky v budově školy. Ke zkoušce je uchazeč povinen přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovní činnosti.

Pro zájemce o zkoušku doporučujeme studijní materiál „Sportovní a rekondiční masáže I. a II., kde najdete i výuková videa. Materiál je zdarma k dispozici na https://www.vovcr.cz/odz/ekon/448

POPLATEK

Poplatek za zkoušku profesní kvalifikace: 1 500 Kč. Poplatek se hradí převodem na účet 5475179369/0800, nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

TERMÍNY ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE

  • 25. 6. 2024 – od 13.30 hodin

KONTAKTY

Eva Kaiserová, DiS., kaiserova@palestra.cz, Tel: 212 277 720

Registration for : Profesní kvalifikace Sportovní masáž

[contact-form-7 id="Select"]
Přihláška

Sdílej na: