Knihovní fond obsahuje cca 4 500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou.

V knihovně je možné koupit skripta a jiné publikace vydané VŠTVS PALESTRA. Seznam a ceny najdete zde.

Vrácení publikací provádíte do knihovny nebo ve výjimečném případě po předchozí dohodě (emailem, osobně) na studijní nebo ekonomické oddělení.

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY

Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 15:00 hod

Sobota, neděle: 8:00 – 15:00 hod (pouze při probíhajícím studijním soustředění)

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD KNIHOVNY

Knihovní a výpůjční řád knihovny naleznete zde.

KONTAKTNÍ OSOBA

Alena Malcová, malcova@palestra.cz, tel: 212 277 722

KNIHOVNÍ SYSTÉM TABBYBOOK

Studenti VŠ mají nastavený přímý vstup do systému z Moggisu (záložka Knihovna).

Vstup do veřejného internetového katalogu TabbyBook

Podrobný manuál pro práci se systémem TabbyBook naleznete zde.

Přihlášení je možné pouze pro studenty a zaměstnance VŠTVS PALESTRA. Přihlašovací údaje jsou totožné s přístupovými údaji do MOGGISu.

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

Portál zpřístupňuje elektronické informace pro vědu, výzkum a výuku. Jedná se především o „volné zdroje“, jejichž využívání není vázáno žádnou licenční smlouvou či poplatky a zdroje jsou dostupné z jakéhokoliv počítače i mimo VŠTVS PALESTRA .