Knihovní fond obsahuje cca 4 500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou. Kompletní nabídku titulů je možné si prohlédnout v knihovním systému TabbyBook.

V knihovně je prodejna skript a publikací vydaných VŠTVS PALESTRA. Seznam a ceny najdete zde.

KNIHOVNÍ SYSTÉM TABBYBOOK

Studenti VŠTVS PALESTRA mají nastavený přímý vstup do systému z IS Moggis (záložka Knihovna).

Vstup do veřejného internetového katalogu TabbyBook

Podrobný manuál pro práci se systémem TabbyBook naleznete zde.

Přihlášení z webových stránek je možné pouze pro studenty a zaměstnance VŠTVS PALESTRA. Přihlašovací údaje jsou totožné s přístupovými údaji do MOGGISu.

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD KNIHOVNY

Knihovní a výpůjční řád knihovny je dostupný v Moggisu (Nástěnka – Úřední deska – Směrnice – Ostatní směrnice – Směrnice KN/01 – Knihovní a výpůjční řád).

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Pondělí  – Čtvrtek    8:30 – 14:00
(Pondělí po proběhlém studijním soustředění kombinovaného studia ZAVŘENO) 

Pátek ZAVŘENO

Při probíhajícím studijním soustředění kombinovaného studia

Sobota – Neděle 8:00 – 14:00

Přehled studijních soustředění kombinovaného studia zde

Základní informace ke knihovně jsou umístěny v Moggisu (Nástěnka – Dokumenty – Knihovna, nebo Zprávy – Provoz knihovny základní informace).

KONTAKTY

Alena Malcová
e-mail: malcova@palestra.cz, knihovna@palestra.cz
tel: 212 277 722

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

Portál zpřístupňuje elektronické informace pro vědu, výzkum a výuku. Jedná se především o „volné zdroje“, jejichž využívání není vázáno žádnou licenční smlouvou či poplatky a zdroje jsou dostupné z jakéhokoliv počítače i mimo VŠTVS PALESTRA .