Bakalářské studium

Bakalářské

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studenti se stanou odborníky na základní vztahy mezi výživou, pohybovou aktivitou a civilizačními chorobami i na moderní diagnostické metody.

Detail
Bakalářské

Sportovní a kondiční specialista (zaměření: fitness; volný čas; wellness)

Studenti si osvojí techniky sportovních disciplín a vybraných pohybových aktivit s návazností na biomedicínské a společensko-vědní obory. Specializace je volena ve druhém ročníku studia.

Detail

Bakalářské studium - dobíhající

Bakalářské (dobíhající)

Sportovní a kondiční specialista

Studenti získají znalosti v biomedicínských předmětech, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Detail
Bakalářské (dobíhající)

Sportovní a volnočasový pedagog (nově od Akademického roku 2020/2021 Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na volný čas)

Studenti získají pedagogické a psychologické dovednosti nezbytné pro pochopení jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností.

Detail
Bakalářské (dobíhající)

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studenti se stanou odborníky na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také na moderní diagnostické metody.

Detail

Magisterské studium

Magisterské

Wellness specialista

Studenti se stanou odborníky na oblast péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl.

Detail

MBA studium

MBA

Management sportu

Studenti budou připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členové pracovních týmů a to s důrazem na oblast sportu.

Detail
MBA

Spa and Wellness Hospitality Management

Program bude pilotně otevřen od února 2024 a výuka proběhne v Mariánských Lázních. Stránky se připravují.

Detail