Katedra wellness a výživy

Katedra zajišťuje výuku předmětů zaměřených na problematiku wellness a výživy
Katedra wellness a výživy garantuje státní závěrečné zkoušky a výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů zaměřených na problematiku wellness a výživy. Studium a absolvovaná praxe průběžná i souvislá umožňují studentům magisterského a bakalářského studia orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness a výživy, v bio-psycho-sociálních aspektech problematiky zdravého životního stylu, biorytmů člověka, základů výživy, fyziologie výživy, tvorby pohybových a výživových intervencí a diagnostikou sportovců i nesportovců.

Významným cílem katedry je aktivně zapojovat studenty do výzkumných projektů, a rozvíjet tak výzkum v oboru wellness a výživy ve smyslu podpory zdraví, kvality života a celkové péče o klienty. Katedra wellness a výživy pomáhá studentům rozvíjet jejich studijní a profesní předpoklady, naplňovat osobnostní potenciál a osvojovat si dovednosti, schopnosti a odborné kompetence v kontextu péče o zdraví klientů

Zastoupení wellness předmětů ve Státní závěrečné zkoušce zkoušce

Wellness specialista (navazující magisterské studium)
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Managementu wellness služeb a projektového řízení, Psychologie zdraví, Současných trendů ve wellness, Výživy ve wellness programech

Sportovní a kondiční specialista – specializace ve wellness (bakalářské studium)
Součástí specializace u Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Wellness.

VEDOUCÍ KATEDRY

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

garant studijního programu Wellness specialista

krejci@palestra.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

 

ČLENOVÉ KATEDRY

MgA. et Mgr. Zora Jandová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kajzar

Mgr. Zuzana Kloboučníková

doc. PaedDr. Petr Kolisko, CSc.

prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, CSc.

PhDr. Martina Muknšnáblová, MBA

Mgr. Monika Pavlíková

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Třískala

RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D.