Katedra wellness

Katedra zajišťuje výuku předmětů zaměřených na problematiku wellness
Katedra wellness garantuje státní závěrečné zkoušky a výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů zaměřených na problematiku wellness. Studium a absolvovaná praxe průběžná i souvislá umožnují studentům magisterského i bakalářského studia orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v biologických, psychologických a sociologických aspektech wellness problematiky.

Významným cílem katedry wellness je zapojovat studenty do výzkumných projektů, a rozvíjet tak výzkum v oboru wellness ve smyslu kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty.

Zastoupení wellness předmětů ve Státní závěrečné zkoušce zkoušce

Wellness specialista (navazující magisterské studium)
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Managementu wellness služeb a projektového řízení, Psychologie zdraví, Současných trendů ve wellness, Výživy ve wellness programech

Sportovní a kondiční specialista – specializace ve wellness (bakalářské studium)
Součástí specializace u Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Wellness.

VEDOUCÍ KATEDRY

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., krejci@palestra.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Jiří Kajzar, kajzar@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

Mgr. Romana Andělová

MUDr. Valerija Biljaková

doc. PaedDr. Petr Kolisko, CSc.

Mgr. Jana Kočí

Mgr. Pavel Kysel prof.

Ing. arch. Miloš Kopřiva

Ing. arch. Jan Paroubek

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D.

Mgr. Michal Polák

Ing. Hana Pejšová