Katedra wellness

Katedra zajišťuje výuku předmětů zaměřených na problematiku wellness
Katedra wellness garantuje státní závěrečné zkoušky a výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů zaměřených na problematiku wellness. Studium a absolvovaná praxe průběžná i souvislá umožňují studentům magisterského a bakalářského studia orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v bio-psycho-sociálních aspektech problematiky zdravého životního stylu, biorytmů člověka, základů výživy, fyziologie výživy, tvorby pohybových a výživových intervencí a diagnostikou sportovců i nesportovců.

Významným cílem katedry je aktivně zapojovat studenty do výzkumných projektů, a rozvíjet tak výzkum v oboru wellness ve smyslu podpory zdraví, kvality života a celkové péče o klienty. Katedra wellness pomáhá studentům rozvíjet jejich studijní a profesní předpoklady, naplňovat osobnostní potenciál a osvojovat si dovednosti, schopnosti a odborné kompetence v kontextu péče o zdraví klientů

Zastoupení wellness předmětů ve Státní závěrečné zkoušce zkoušce

Wellness specialista (navazující magisterské studium)
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Managementu wellness služeb a projektového řízení, Psychologie zdraví, Současných trendů ve wellness, Výživy ve wellness programech

Sportovní a kondiční specialista – specializace ve wellness (bakalářské studium)
Součástí specializace u Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Wellness.

VEDOUCÍ KATEDRY

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., krejci@palestra.cz

garant studijního programu Wellness specialista

konzultační hodiny: středa 11-12

TAJEMNÍK KATEDRY

PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D., MBA

konzultační hodiny středa 13.30-14.30 (po předchozí domluvě) muknsnablova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

MgA. et Mgr. Zora Jandová, Ph.D.

konzultační hodiny dle předchozí dohody na e-mail zorajanda@gmail.com

Mgr. Jiří Kajzar

konzultační hodiny dle předchozí dohody na e-mail kajzar@palestra.cz

Mgr. Zuzana Kloboučníková

konzultační hodiny dle předchozí dohody na e-mail kloboucnikova@palestra.cz

doc. PaedDr. Petr Kolisko, CSc.

konzultační hodiny dle předchozí dohody na e-mail petr.kolisko@seznam.cz

prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, CSc.

konzultační hodiny dle předchozí dohody na e-mail kopriva.milos@gmail.com

Mgr. Monika Pavlíková

konzultační hodiny dle předchozí dohody na e-mail monipavlik@gmail.com

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

konzultační hodiny prezenčně středa 14-15 hod., online vzdáleně dle dohody (e-mailem), přes Google Meet psotta@palestra.cz

Mgr. Zdeněk Třískala

konzultační hodiny každý pracovní den 8-10 na Palackého náměstí 4. nebo dle předchozí dohody na e-mail Zdenek.Triskala@mzcr.cz

RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D.

konzultační hodiny dle předchozí dohody na e-mail dr.lidavacek@gmail.com