Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 19 – Kbely

IČO: 271 32 781
DIČ: CZ27132781

Telefon: + 420 212 277 777

Sekretariát: + 420 733 520 116

Studijní oddělení:
prezenční studium +420 212 277 725
kombinované studium +420 212 277 726

Email: infovs@palestra.cz
Webové stránky: www.palestra.cz

Číslo bankovního účtu: 3 309 309 309/ 0800

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

Datová schránka
ID schránky: pwubigc
Typ schránky: Právnická osoba
Jméno: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

K dopravě doporučujeme využívat MHD, parkování v okolí školy je velmi omezené.

Dopravní spojení:
stanice metra B – Vysočanská, dále bus č.375 do zastávky „Huntířovská“ nebo „Kbely“
stanice metra B – Černý Most, dále bus č. 201 do zastávky „Kbely“
stanice metra C – Letňany, dále bus č. 182, 185, 209, 302, 375, 376, 378 do zastávky „Huntířovská“
stanice metra C – Letňany, dále bus. č. 182, 201, 209, 269, 302, 375, 376 nebo 378 do zastávky „Kbely“

Praha Masarykovo nádraží – zastávka Praha Kbely
Praha hlavní nádraží – zastávka Praha Kbely
Praha Vysočany – zastávka Praha Kbely

Vedení a rektorát

Mgr. Pavel Špaček, MBA

jednatel/ředitel

+420 212 277 777

Mgr. Milena Špačková

jednatelka

+420 212 277 777

prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci, tajemník jednatele

+420 212 277 746

prorektorka pro pedagogickou činnost

+420 212 277 731

prorektorka pro vědu a výzkum

+420 212 277 736

Sekretariát

Bc. Petra Hubáčková

sekretariát

+420 212 277 777
+420 212 277 741
+420 733 520 116

asistentka jednatele

+420 212 277 742

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kamila Bulířová

pověřenec pro ochranu osobních údajů

+420 212 277 715

Studijní oddělení

Eva Kaiserová, DiS.

vedoucí studijního oddělení

            +420 212 277 720

+420 731 411 370

Dana Staňková

kombinované studium

            +420 212 277 726

+420 731 411 370

Alena Nováková

prezenční studium

            +420 212 277 725

+420 731 411 370

Celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy

Mgr. Kamila Bulířová

vychovatelství, celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy

+420 212 277 715

Diagnostické centrum

Mgr. Kamila Bulířová

spiroergometrie, InBody

+420 212 277 715

Personální a mzdové oddělení

Bc. Iveta Švárová

mzdová účetní

+420 212 277 713

Ekonomické oddělení

Zuzana Dařílková

hlavní účetní

+420 212 277 727

Bc. Tereza Kolesáriková, DiS.

fakturace, evidence plateb

+420 212 277 729

Bc. Tereza Doležalová

pokladna, vyřizování žádostí

+420 212 277 728

Knihovna, Ediční centrum

Alena Malcová

knihovna, ediční centrum

+420 212 277 722

VYUČUJÍCÍ

A, B, C, D

Mgr. Jaroslav Bareš

Katedra sportů a pobytu v přírodě

Ing. Pavel Bartovský

Katedra sportů a pobytu v přírodě

Mgr. Hana Bubníková

Katedra sportů a pobytu v přírodě

Katedra sportů a pobytu v přírodě

Katedra sportů a pobytu v přírodě

Katedra pedagogiky a psychologie

E, F, G, H

Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra ekonomiky a managementu

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Katedra ekonomiky a managementu

I, J, K, L

MgA. et Mgr. Zora Jandová, Ph.D.

Katedra wellness

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

Katedra ekonomiky a managementu

Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D.

Mgr. Ondřej Kádě

Katedra biomedicíny

Mgr. Jiří Kajzar

Katedra wellness

Mgr. Zuzana Kloboučníková

Katedra wellness

doc. PaedDr. Petr Kolisko, CSc.

Katedra wellness

prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, CSc.

Katedra wellness

PhDr. Zuzana Kornatovská, DiS. Ph.D.

Katedra pedagogiky a psychologie

+420 776 006 569

Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

Katedra ekonomiky a managementu

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

Katedra sportů a pobytu v přírodě

PhDr. Jaroslav Krištofič

Katedra sportů a pobytu v přírodě

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Katedra wellness

Mgr. Lenka Kro

Katedra sportů a pobytu v přírodě

PhDr. Pavel Kysel, Ph.D., DiS.

Katedra biomedicíny

PhDr. Markéta Lindová

M, N, O, P

MUDr. Jozef Martinča

Katedra biomedicíny

prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Katedra biomedicíny

prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.

Katedra biomedicíny

Katedra ekonomiky a managementu

PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D., MBA

Katedra wellness

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Katedra biomedicíny

Mgr. Michal Nepovím

Katedra sportů a pobytu v přírodě

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Katedra ekonomiky a managementu

+420 724 033 350

Ing. Kateřina Nováková

Katedra ekonomiky a managementu

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Katedra ekonomiky a managementu

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Katedra biomedicíny

Mgr. Monika Pavlíková

Katedra wellness

PaedDr. Adriana Pavlikovská

Ing. Hana Pejšová, Ph.D.

Katedra biomedicíny

+420 736 535 904

Mgr. Věra Preislerová

Katedra sportů a pobytu v přírodě

Mgr. Barbora Přibylová

Katedra sportů a pobytu v přírodě

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Katedra wellness

R, S, Š

Mgr. Šárka Rajtorová

Katedra sportů a pobytu v přírodě

Mgr. Jiří Seidl, Ph.D.

Katedra sportů a pobytu v přírodě

PaedDr. Věra Schätzová

Katedra sportů a pobytu v přírodě

PhDr. Jana Skarlantová

Katedra pedagogiky a psychologie

Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Katedra ekonomiky a managementu

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Katedra pedagogiky a psychologie

PhDr. Martin Staněk

Katedra pedagogiky a psychologie

doc. Dr. Chaudhuri Sujit, Ph.D.

Katedra ekonomiky a managementu

Ing. Milan Šmíd

Katedra ekonomiky a managementu

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.

Katedra biomedicíny

PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Katedra biomedicíny

T, U, V, Z

Katedra pedagogiky a psychologie

Mgr. Zdeněk Třískala

Katedra wellness

Ing. Lenka Vasilevová

RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D.

Katedra wellness

Bc. Petra Veselá

PhDr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Katedra biomedicíny

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Katedra biomedicíny

prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz

Katedra ekonomiky a managementu