Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 19 – Kbely

IČO: 271 32 781
DIČ: CZ27132781

Telefon: + 420 212 277 777

Sekretariát: + 420 733 520 116

Studijní oddělení:
prezenční studium +420 212 277 725
kombinované studium +420 212 277 726

Email: infovs@palestra.cz
Webové stránky: www.palestra.cz

Číslo bankovního účtu: 3 309 309 309/ 0800

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

Datová schránka
ID schránky: pwubigc
Typ schránky: Právnická osoba
Jméno: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

K dopravě doporučujeme využívat MHD, parkování v okolí školy je velmi omezené.

Dopravní spojení:
stanice metra B – Vysočanská, dále bus č.375 do zastávky „Huntířovská“ nebo „Kbely“
stanice metra B – Černý Most, dále bus č. 201 do zastávky „Kbely“
stanice metra C – Letňany, dále bus č. 182, 185, 209, 302, 375, 376, 378 do zastávky „Huntířovská“
stanice metra C – Letňany, dále bus. č. 182, 201, 209, 269, 302, 375, 376 nebo 378 do zastávky „Kbely“

Praha Masarykovo nádraží – zastávka Praha Kbely
Praha hlavní nádraží – zastávka Praha Kbely
Praha Vysočany – zastávka Praha Kbely

Vedení a rektorát

Mgr. Pavel Špaček, MBA

jednatel/ředitel

+420 212 277 777

Mgr. Milena Špačková

jednatelka

+420 212 277 777

prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci, tajemník jednatele

+420 212 277 746

prorektorka pro pedagogickou činnost

+420 212 277 731

prorektorka pro vědu a výzkum

+420 212 277 736

Sekretariát

Bc. Petra Hubáčková

sekretariát

+420 212 277 777
+420 212 277 741
+420 733 520 116

Bc. Tereza Doležalová

asistentka jednatele

+420 212 277 742

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kamila Bulířová

pověřenec pro ochranu osobních údajů

+420 212 277 715

Studijní oddělení

Eva Kaiserová, DiS.

vedoucí studijního oddělení

            +420 212 277 720

+420 731 411 370

Dana Staňková

kombinované studium

            +420 212 277 726

+420 731 411 370

Alena Nováková

prezenční studium

            +420 212 277 725

+420 731 411 370

Celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy

Mgr. Kamila Bulířová

vychovatelství, celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy

+420 212 277 715

Diagnostické centrum

Mgr. Kamila Bulířová

spiroergometrie, InBody

+420 212 277 715

Personální a mzdové oddělení

Bc. Iveta Švárová

mzdová účetní

+420 212 277 713

Ekonomické oddělení

Zuzana Dařílková

hlavní účetní

+420 212 277 727

Bc. Tereza Kolesáriková, DiS.

fakturace, evidence plateb

+420 212 277 729

Monika Srbová

pokladna, vyřizování žádostí

+420 212 277 728

Knihovna, Ediční centrum

Alena Malcová

knihovna, ediční centrum

+420 212 277 722