MBA studium

MBA studium je realizováno formou dvouletého kombinovaného studia. Student musí mít minimálně bakalářské vzdělání.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

V kombinované formě studia mají studenti k dispozici studijní materiály v elektronické formě (e-learning).

Výuka probíhá ve 4 semestrech. První tři semestry je výuka plánovaná na 12 výukových dnů, které jsou rozděleny do bloků. Čtvrtý semestr je vyhrazen pro zpracování závěrečné práce a její obhajobu.

vštvs palestra

NABÍDKA MBA OBORŮ

MBA

Spa and Wellness Hospitality Management

Program bude pilotně otevřen od února 2024 a výuka proběhne v Mariánských Lázních. Stránky se připravují.

Detail oboru
MBA

Management sportu

Studenti budou připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členové pracovních týmů a to s důrazem na oblast sportu.

Detail oboru

ZAMĚŘENÍ MBA STUDIA

VIZE

Stát se uznávaným vysoce kvalitním, výběrovým programem poskytujícím jeho absolventům vzdělání ve sportovním managementu na úrovni, která je konkurenceschopná v mezinárodním srovnání.

 

MISE

Program MBA Sportovní management Vysoké školy tělovýchovy a sportu PALESTRA chce nabídnout svým studentům vzdělání, které jim umožní být připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členům pracovních týmů, kde budou platnými členy s potřebnými rozhodovacími anebo výzkumnými zkušenostmi.

 

MBA PROGRAM JE VHODNÝ PŘEDEVŠÍM PRO: 

  • sportovce, kteří zvažují ukončení sportovní kariéry a chtějí zůstat profesně v oblasti sportu na úrovni řízení sportovních aktivity, spolupráce v projektu Duální kariéra,
  • podnikatele v oblasti sportu, kteří si chtějí rozšířit nebo prohloubit vzdělání v oblasti sportovní managementu,
  • zájemce o podnikání v oblasti sportu, kteří přicházejí z jiných oblastí,
  • zaměstnanci sportovních svazů, klubů a dalších organizací, které pro svoji činnost potřebují hlubší znalosti z oblasti sportovního managementu.