Vychovatelství

VYCHOVATELSTVÍ

Kurz Vychovatelství (dříve doplňkové pedagogické studium) umožňuje absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme kurzy k prohloubení pedagogické kvalifikace.

Celoživotní vzdělávání

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Programy celoživotního vzdělávání obsahově vycházejí z bakalářských programů a jsou doplněny dalšími předměty dle vybraného zaměření a specializace.

Profesní kvalifikace sportovní masáž

PROFESNÍ KVALIFIKACE SPORTOVNÍ MASÁŽ

Profesní kvalifikace prokazuje způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost. Každá kvalifikace je definována jednotlivými kvalifikačními požadavky.