Studentské fórum

Studentské fórum je důležité pracovní shromáždění studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců VŠTVS PALESTRA a současně je významným evaluačním nástrojem, který slouží ke zlepšování činnosti VŠTVS PALESTRA.

Studenti zde mají prostor sdělovat své připomínky či návrhy, obracet se se svými stížnostmi, dotazy, potížemi či různými překážkami, se kterými se setkávají během studia, stejně tak mají možnost podpořit nové aktivity nebo aktivity, které jsou na základě jejich zkušeností prospěšné životu na VŠTVS PALESTRA.

Studentské fórum probíhá 1x za semestr formou setkání zástupců školy a studentů. Setkávání může probíhat osobně ve škole nebo online.

Aby setkávání probíhalo efektivně, je důležité, aby si každý ročník v každém akreditovaném studijním programu zvolil dva zástupce (jeden hlavní, jeden jako náhradník), který se bude účastnit setkání Studentského fóra za celou skupinu. Setkání se také může účastnit 1 student navíc z každého ročníku (celkem až 3 studenti z ročníku).

Je též vhodné své připomínky či stížnosti zaslat prostřednictvím zvoleného zástupce předsedkyni Studentského fóra s předstihem, abychom se na jednání mohli připravit, případně pozvat na setkání dalšího zástupce školy, více kompetentního k danému problému.

 

Termíny setkání na akademický rok 2023/2024 budou upřesněny.

 

Složení Studentského fóra

Předsedkyně:

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. kralova@palestra.cz

Členové:

Mgr. Kamila Bulířová bulirova@palestra.cz

PhDr. Pavel Kysel, DiS. kysel@palestra.cz

Eva Kaiserová, DiS. kaiserova@palestra.cz