Poradenské centrum

Poradenské centrum je určeno stávajícím studentům Palestry a zájemcům o studium na VŠTVS PALESTRA, kteří mají minimálně zaplacenou přihlášku ke studiu.

Aktuálně Poradenské centrum nabízí svým studentům  a zaměstnancům projekty k podpoře k prevenci studijní neúspěšnosti a k podpoře osobní pohody jako prevence působení karanténních opatření v prostředí Google Classroom Poradenské centrum.

 

PORADENSKÉ CENTRUM POSKYTUJE ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽEB:

 • Poradenství v oblasti psychologie sportu – zvládání předsoutěžních stavů, nácvik autoregulačních postupů a psychologická podpora regenerace (doc. M. Švamberk Šauerová, Ph.D.)
 • Poradenství v oblasti řešení psychosomatických obtíží v oblasti pohybového systému (doc. D. Stackeová)
 • Poradenství v oblasti zvládání stresové zátěže a zvýšení psychické odolnosti ve vztahu k životnímu stylu (doc. M. Švamberk Šauerová)
 • Koučování – osobnostní rozvoj (doc. M. Švamberk Šauerová, Ph.D.)

 

V RÁMCI STUDIJNÍHO PORADENSTVÍ SE ZAMĚŘUJEME ZEJMÉNA NA:

 • pomoc při vhodném výběru oboru VŠTVS PALESTRA
 • pomoc při výběru doktorského studia na vysokých školách
 • začínajícím studentům usnadníme orientaci v neznámém studijním prostředí a při řešení nových situací a problémů spojených s vysokoškolským studiem
 • podílíme se na tvorbě průvodce studiem, spolupracujeme s Akademickým senátem
 • připravujeme a průběžně dbáme na zlepšení podmínek pro studium studentů se specifickými studijními potřebami (především péče o studenty s SPU a studenty s tělesným handicapem)
 • pomoc nabízíme studentům při překonávání krize i v průběhu studia, kdy se dostanou do svízelných a pro ně složitě řešitelných situací (viz dále psychologické poradenství či podpora osobnostního rozvoje)
 • péči o studenty s tělesným handicapem zajišťujeme ve spolupráci s Bc. Janem Tománkem a Mgr. Annou Haviarovou
 • obrátit se na nás mohou i ti, kteří jsou již v praxi a chtějí si ještě doplnit vzdělání, případně potřebují radu ohledně splňování kvalifikačních předpokladů

V rámci prevence studijní neúspěšnosti a podpory efektivního studia je pravidelně Poradenským centrem realizován edukační projekt (workshop) pro první ročníky bakalářského studia „Projekt podpory efektivního studia na vysoké škole“. Obsah projektu připravili: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Mgr. Jiří Kajzar, MUDr. Jozef Martinča.

V souvislosti s podporou efektivního studia je v průběhu roku ještě nabízený workshop hlouběji zaměřený na využití timemanagmentu a koučinku v osobnostním a profesním rozvoji (pro studenty bakalářského i magisterského studia).

 

V RÁMCI PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NABÍZÍME:

 • poradenství v oblasti výchovy, péče o děti s SPU/ADHD, poradenství v oblasti inkluzivního vzdělávání
 • konzultace jsou uzpůsobeny potřebám konzultujících studentů – řešení obtíží na úrovni„jsem rodič“/ „jsem pedagogický pracovník“

 

V RÁMCI OSOBNÍHO ROZVOJE NABÍZÍME:

 • arteterapeuticky orientovaná sezení
 • koučink (holistické koučování)

Příručka pro studenty se specifickými potřebami

Příručka pro vyučující

Směrnice ST/15 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu, PALESTRA spol. s r. o.

Domluvení konzultace

Garantem poradenského centra je doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Konzultace: ČT 10 – 11 vždy po předchozí domluvě e-mailem: svamberk.sauerova@palestra.cz

Registrační formulář pro studenta se specifickými potřebami

Informovaný souhlas

Pasivní poradenství i on-line programy podpory duševní rovnováhy probíhají rovněž v rámci Google Classroom Poradenské centrum.

Aktualizováno 10. 10. 2023