Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a psychologických disciplín, výuku komunikace a rétoriky, koučinku a odborných praxí.
V rámci pedagogických disciplín se studenti seznámí s obecnou a speciální pedagogikou, didaktikou TV, v rámci psychologických disciplín získávají znalosti z oblasti obecné psychologie, psychologie sportu, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, sociální a pedagogické psychologie.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studující obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

ZASTOUPENÍ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PŘEDMĚTŮ VE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Psychologie sportu, Didaktiky tělesné výchovy a sportu, Aplikace teoretických poznatků ve Sportovní praxi.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Vývojová a sociální psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika a Teorie a praxe vybrané zájmové činnosti.

Výživové poradenství a sportovní diagnostika
Součástí Státní závěrečné zkoušky, zajišťovanou katedrou pedagogiky a psychologie, jsou Základy pedagogiky a psychologie.

Wellness specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky, zajišťovanou katedrou pedagogiky a psychologie, je Psychologie zdraví.

Konzultační hodiny – vždy po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., stackeova@palestra.cz

Garant studijního programu Sportovní a kondiční specialista

TAJEMNÍK KATEDRY

PhDr. Libor Flemr, Ph.D., flemr@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

PhDr. Monika Donevová, Ph.D., Monika.Donevova@seznam.cz

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., vaclav.hosek@centrum.cz

PhDr. Zuzana Kornatovská, DiS. Ph.D., zkornatovska@pf.jcu.cz, +420 776 006 569

PhDr. Jana Skarlantová, jana.skarlantova@seznam.cz

PhDr. Martin Staněk, stanek.mar@email.cz

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., svamberk.sauerova@palestra.cz,
         konzultace ST 9 – 10 

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc., tilinger@palestra.cz

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D. eva.chalupova@outlook.cz