Trenérská škola PALESTRA

TRENÉRSKÁ ŠKOLA

Trenérská škola

Trenér A/I.třídy

Detail
Trenérská škola

Trenér B/II.třídy

Detail

👉 👈 👉 👈

Trenérská škola PALESTRA (dále jen TŠ PALESTRA) je novým projektem, který byl zahájen v červenci 2020 otevřením prvního trenérského kurzu pro trenéry „B“ třídy v rozsahu rekvalifikačního kurzu. Vyvrcholilo tak několikaleté období přípravy celkového konceptu. Dalším krokem je otevření prvního běhu dvouletého studia pro „A“ trenéry v říjnu 2020.

Základní teze

TŠ PALESTRA je vždy společným projektem VŠTVS PALESTRA a konkrétního sportovního svazu. Bez smluvně potvrzené spolupráce se sportovním svazem není možné přijímat studenty do studia, sportovní svaz může využít i práva odsouhlasení konkrétního seznamu studentů před zahájením studia. Základním konceptem výuky v TŠ PALESTRA je propojení akademického prostředí a potřeb sportovních svazů:

  • Společná odpovědnost nad obsahem vyučované látky a realizací závěrečných zkoušek
  • Kombinace interních a externích lektorů, akademických pracovníků i odborníků z praxe = cílem je kompaktní lektorský sbor odborníků vhodně doplňovaný externisty z ČR i zahraničí
  • Zapojení absolventů trenérských studií do výuky v dalších kurzech
  • Rychlá reakce na nové trendy a jejich zapojení do výuky
  • Zahraniční stáže

Důležitým bodem je využívání mezinárodní spolupráce. VŠTVS PALESTRA je členem ICCE (International Council for Coaching Excellence), standardy výuky vycházejí z „ICCE’s Standards for Higher Education Bachelor Coaching Degree Programmes“ (International Coaching Degree Standards).

Tvorbu konceptu jsme konzultovali i s „Trainerakademie Köln des Deutschen Olympischen Sportbundes“ a využívali zkušenosti s výukou trenérů spolupracujících svazů a mezinárodních organizací.

Lektorský sbor

Na výuce se podílí tým interních a externích akademických pracovníků VŠTVS PALESTRA a odborníků ze sportovních svazů, vhodně doplňovaný externisty z ČR i zahraničí.
Postupně představujeme lektory v TŠ PALESTRA:

 

Trenérská rada

Trenérská rada je hlavní poradní orgán, do kterého jsou nominování zástupci VŠTVS PALESTRA a sportovních svazů zapojených do TŠ PALESTRA. Členové Trenérské rady jsou současně členy zkušební komise.

Seznam partnerských svazů

Seznam bude postupně doplňován vždy po podpisu smlouvy

 

👉 👈

👉 👈

Sdílej na: