Odborný profil – Rudolf Psotta
Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Odborný profil – Rudolf Psotta

Rektor

Odborný profil – Milada Krejčí
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Odborný profil – Milada Krejčí

Prorektorka pro vědu a výzkum

Garant studijního programu
Wellness specialista

Vedoucí katedry wellness

Odborný profil – Tomáš Mirovský
Mgr. Tomáš Mirovský, Ph.D., MBA, DiS.

Odborný profil – Tomáš Mirovský

Prorektor pro vnější vztahy
a mezinárodní spolupráci

Tajemník katedry
ekonomiky a managementu

Odborný profil – Eva Nechlebová
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Odborný profil – Eva Nechlebová

Prorektorka pro pedagogickou činnost

Tajemník katedry biomedicíny

Odborný profil – Daniela Stackeová
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Odborný profil – Daniela Stackeová

Garant studijního programu
Sportovní a kondiční specialista

Vedoucí katedry
pedagogiky a psychologie

Odborný profil – Renata Větrovská
PhDr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Odborný profil – Renata Větrovská

Garant studijního programu
Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Odborný profil – Petr Šifta
PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Odborný profil – Petr Šifta

Garant studijního programu
Fyzioterapie

Odborný profil – Zdeněk Vilikus
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Odborný profil – Zdeněk Vilikus

Vedoucí katedry biomedicíny

 

Odborný profil – Kateřina Králová
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

Odborný profil – Kateřina Králová

Vedoucí katedry
sportů a pobytu v přírodě

Odborný profil – Markéta Švamberk Šauerová
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Odborný profil – Markéta Švamberk Šauerová

Garant Poradenského centra

Odborný profil – Martin Matoulek
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Odborný profil – Martin Matoulek

Odborný profil – Pavel Tilinger
doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Odborný profil – Pavel Tilinger

Profil – Sujit Chaudhuri
Doc. Dr. Ing. Sujit Chaudhuri, CSc.

Profil – Sujit Chaudhuri

Odborný profil – Bronislav Kračmar
doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

Odborný profil – Bronislav Kračmar

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

katedra ekonomiky a managementu

jnovotn26@gmail.com

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.

katedra biomedicíny

sorfova@seznam.cz

Odborný profil – Martina Muknšnáblová
PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D., MBA

Odborný profil – Martina Muknšnáblová

Odborný profil – Monika Donevová
PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

Odborný profil – Monika Donevová

Odborný profil – Pavel Kysel
PhDr. Pavel Kysel, Ph.D., DiS.

Odborný profil – Pavel Kysel

Odborný profil – Libor Flemr
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.

Odborný profil – Libor Flemr

Odborný profil – Peter Slunčík
Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Odborný profil – Peter Slunčík

Profil – Jiří Kotáb
Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

Profil – Jiří Kotáb

Profil – Robin Jirásko
Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

Profil – Robin Jirásko

Odborný profil – Zuzana Kornatovská
PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Odborný profil – Zuzana Kornatovská

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

katedra ekonomiky a managementu

frendlovska@palestra.cz

Odborný profil – Richard Neuwirth
Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Odborný profil – Richard Neuwirth

Odborný profil – Jana Skarlantová
PhDr. Jana Skarlantová

Odborný profil – Jana Skarlantová

Odborný profil – Jozef Martinča
MUDr. Jozef Martinča

Odborný profil – Jozef Martinča

Odborný profil – Michal Frabša
JUDr. Michal Frabša

Odborný profil – Michal Frabša

Odborný profil – Zdeněk Eška
Ing. Zdeněk Eška, MBA, LL.B.

Odborný profil – Zdeněk Eška

Odborný profil – Barbora Přibylová
Mgr. Barbora Přibylová

Odborný profil – Barbora Přibylová

Odborný profil – Lenka Vasilevová
Ing. Lenka Vasilevová

Odborný profil – Lenka Vasilevová

Odborný profil – Věra Schätzová
PaedDr. Věra Schätzová

Odborný profil – Věra Schätzová

Emeritní profesor

Odborný profil – Václav Hošek
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

Odborný profil – Václav Hošek

Působili u nás

Odborný profil – Jan Neuman
doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Odborný profil – Jan Neuman

Odborný profil – Vojmír Srdečný
PhDr. Vojmír Srdečný

Odborný profil – Vojmír Srdečný

Odborný profil – Pavel Bláha
doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

Odborný profil – Pavel Bláha