Název: Hodnocení aerobní výkonnosti a složení těla, a identifikace fyziologického profilu hráčů fotbalu ve věku 15 až 21 roků (číslo smlouvy VŠP/6961/2021), doba řešení: 2021-2022. Objednavatel: CU Bohemians, z.s. Plánovaný výsledek (dle metodiky VaVaI 17+): Recenzovaný odborný článek, Souhrnná výzkumná zpráva.

Název: Hodnocení aerobní výkonnosti a složení těla, a identifikace fyziologického profilu dospělých hráček florbalu (kód VŠP/3764/2021), doba řešení: 2021. Objednavatel: Prague Tigers, z.s. Plánovaný výsledek (dle metodiky VaVaI 17+): Recenzovaný odborný článek, Souhrnná výzkumná zpráva.