Pojištění zahraničních studentů

Studenti, kteří jsou mimo země Evropské unie jsou povinni mít zdravotní pojištění.

Pojištění si sjednejte u VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) odkaz viz. níže.

KZPC EXCLUSIVE – sleva 10 %

https://online.pvzp.cz/clfe/kzpce/#/individual-basic-info?partner=PALESTRA&kod=PA102021

KZPC PLUS

https://online.pvzp.cz/clfe/kzpcp/#/issue-type?partner=PALESTRA&kod=PA102021

Studenti z Evropské unie musí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), po příjezdu se musí nahlásit u VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) a bude jim vydáno potvrzení.

Student je povinen potvrzení o pojištění předložit na studijním oddělení. 

Insurance of foreign students

Students who are outside of the European Union are required to have health insurance.

Please arrange insurance with VZP (General Health Insurance Company) see the link below.

KZPC EXCLUSIVE – discount 10 %

https://online.pvzp.cz/clfe/kzpce/#/individual-basic-info?partner=PALESTRA&kod=PA102021

KZPC PLUS

https://online.pvzp.cz/clfe/kzpcp/#/issue-type?partner=PALESTRA&kod=PA102021

Students from the European Union must have an European Health Insurance Card (EHIC).After arrival, students have to report to VZP (General Health Insurance Company) and they will receive a confirmation.

Students are obliged to submit a confirmation of insurance to the study department.