Centrum praxí pomáhá studentům bakalářského i magisterského studia při výběru odpovídající praxe.

Od akademického roku 2016/2017 budeme studentům uveřejňovat nabídky společností k výkonu praxe. Všechny zde nabízené možnosti budou v případě řádného absolvování uznány jako praxe studenta.

Přehled institucí, u kterých je možné absolvovat odbornou praxi naleznete zde. Seznam budeme průběžně doplňovat.

Vedoucí centra: PhDr. Pavel Kysel

Nabídky na praxe studentů mohou společnosti (spolky, firmy, apod.) zasílat na adresu kysel@palestra.cz.