Bakalářské studium

Bakalářské

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studenti se stanou odborníky na základní vztahy mezi výživou, pohybovou aktivitou a civilizačními chorobami i na moderní diagnostické metody.

Detail
Bakalářské

Sportovní a kondiční specialista (zaměření: fitness; volný čas; wellness)

Studenti si osvojí techniky sportovních disciplín a vybraných pohybových aktivit s návazností na biomedicínské a společensko-vědní obory. Specializace je volena ve druhém ročníku studia.

Detail
Bakalářské

Fyzioterapie

Cílem studijního programu je vzdělat, vyškolit, vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu, získané či vrozené vady do aktivního společenského života. 

Detail

Magisterské studium

Magisterské

Wellness specialista

Studenti se stanou odborníky na oblast péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl.

Detail

MBA studium

MBA

Management sportu

Studenti budou připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členové pracovních týmů a to s důrazem na oblast sportu.

Detail
MBA

Spa and Wellness Hospitality Management

Program je připravován jako interdisciplinární program určený pro výuku manažerských dovedností se zaměřením na oblast wellness.

Detail