ÚŘEDNÍ DESKA

INFORMACE PRO STUDENTY

 

Diplomové práce jsou pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby přístupné  na studijním oddělení VŠTVS PALESTRY. Termín obhajoby je uveden v harmonogramu pro daný akademický rok. Databáze obhájených diplomových prácí, včetně posudků oponentů a průběhu obhajoby je uložena v informačním centru VŠTVS PALESTRA. Na webových stránkách VŠTVS PALESTRY je zveřejněn přehled obhájených diplomových prací v příslušném akademickém roce, včetně  jmen autora, vedoucího práce a oponenta.

 

2017/2018 zde
2016/2017 zde 
2015/2016 zde
2014/2015 zde

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Aktualizace 6. 2. 2019