KNIHOVNA

INFORMACE PRO STUDENTY

 

Publikace

Antropologie

Funkční a sportovní antropologie - vybrané metody

 

Autor:
doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

 

ISBN 978-80-87723-41-8

180 Kč

Projekty utváření

Spiritualita wellness

Autoři:
doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.


ISBN 978-80-247-2893-3

220 Kč

wellness


Wellness

 

Autoři:
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. a kol.

 

 ISBN 978-80-271-0010-1

425 Kč
 education

 Education to wellness, education through wellness

 

Editors:
prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD.
doc. PhDr. Pavel Tilinger, PhD.
RNDr. Ludmila Vacek, PhD.

 

ISBN 978-80-87723-23-4 (print)

290 Kč 
Projekty motivace

Projekty utváření pozitivního postoje dětí
k pohybovým aktivitám

Autoři
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

ISBN 978-80-87723-40-1

230 Kč
 projekty formování

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

 

Autor
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

 

 

ISBN 978-80-87723-21-0

230 Kč 
Projekty osobnostního

Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách

 

 

Autor:
PhDr. Markéta Šauerová

 


ISBN 978-80-904815-5-8

255 Kč

 
Publikace je možné zakoupit v knihovně školy nebo objednat e-mailem na malcova@palestra.cz.

Skripta

                                                                                                                          Prodejní cena   Cena pro studenty
VŠTV PALESTRA
Baňkové masáže Radomír Báča  80 Kč  45 Kč
Dětský pohybový systém prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 125 Kč  90 Kč
Fyziologie tělesných cvičení prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. 125 Kč  70 Kč
Management Ing. Petr Hedrlín 180 Kč 110 Kč
Pedagogika volného času doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. 180 Kč 110 Kč
Plavání Mgr. Lenka Kochánková 100 Kč  55 Kč
Právní a organizační minimum pro sportovce JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
JUDr. Michal Frabša
 170 Kč 130 Kč
Sociální psychologie
a její využití v pomáhajících profesích

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.             
245 Kč 165 Kč
Speciální pedagogika II. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
Bc. Monika Donevová
190 Kč 145 Kč
Sportovní a rekondiční masáže kolektiv autorů 165 Kč 100 Kč
Úvod do biologie člověka MUDr. Josef Čermák  80 Kč  45 Kč
Úvod do wellness RNDr. Ludmila Vacková, Ph.D.
PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
180 Kč 135 Kč
Vodní pólo v souvislostech PaedDr. Karel Nedorost 165 Kč 100 Kč
Vybrané kapitoly fitness Mgr. Lenka Kochánková 190 Kč 125 Kč
Vybrané kapitoly první pomoci MUDr. Jozef Martinča 180 Kč 110 Kč
Vybrané kapitoly z pedagogiky volného času
a sociální psychologie
PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. 125 Kč  80 Kč
Vybrané wellness procedury Alena Malcová (ed.) 100 Kč   55 Kč
Výtvarné aktivity pro volný čas PhDr. Jana Skarlantová 145 Kč 100 Kč
Výživa MUDr. Jozef Martinča 245 Kč 165 Kč
Základy funkční anatomie člověka I. prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 210 Kč 135 Kč
Základy funkční anantomie člověka II. prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 180 Kč 110 Kč
Základy kineziologie prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 245 Kč 165 Kč
Základy názvosloví tělesných cvičení kolektiv autorů 200 Kč 135 Kč
Základy výživy člověka MUDr. Jozef Martinča,
Mgr. Pavel Kysel
255 Kč 175 Kč
Zdravotní tělesná výchova I. část PaedDr. Miluše Matoušová 100 Kč  55 Kč
Zdravotní tělesná výchova II. část Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. 130 Kč   90 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripta je možné zakoupit v knihovně školy, případně objednat e-mailem na: malcova@palestra.cz