ZDENĚK VILIKUS

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost 

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Vysokoškolský pedagog                                                                                                                                                   

Docent 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Docent VŠTVS PALESTRA

Přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice

Atestace: vnitřní lékařství, tělovýchovné lékařství

 

Vilikus 
Vzdělání

     1980 – Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze
     1988 – 2. lékařská fakulta UK v Praze – udělení hodnosti CSc. v oboru tělovýchovné lékařství
     1989 – IPVZ atestace z oboru vnitřní lékařství
     1991 – IPVZ atestace z oboru tělovýchovné lékařství
     2000 – 1. lékařská fakulta UK v Praze – habilitační řízení "Využití tabulkového procesoru
                Excel v tělovýchovném lékařství"
     2000 – docent
     2005 – přednosta ÚTL 1. LF UK a VFN

 

 

VILIKUS, Z., MAJOROVÁ, S., BULÍŘOVÁ, K. Má beta-alanin účinek na sportovní výkon? In Medicina sportiva Bohemica & Slovaca. 2017; 26(1): 2-10. ISSN 1210-5481.

VILIKUS, Zdeněk, MASOPUSTOVÁ, Jitka. Carnosine as a remarkable nutrition supplement for improvement of athletic performance and wellness. In KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 105-111. ISBN 978-80-87723-23-4. Dostupné také z: http://vstvs.palestra.cz/data/Education%20to%20Wellness%20A5%20s%20rejst%C5%99%C3%ADkem%20men%C5%A1%C3%AD1.pdf

VILIKUS, Zdeněk a kol. Výživa sportovců a sportovní výkon. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 177 stran. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-3152-3.

VILIKUS, Zdeněk a kol. Výživa sportovců a sportovní výkon. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 177 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2064-0.

VILIKUS, Zdeněk a BRANDEJSKÝ, Petr. Sports medicine for English-speaking students. 1st ed. Praha: Karolinum, 2006. 203 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-1191-0.

VILIKUS, Zdeněk, BRANDEJSKÝ, Petr a NOVOTNÝ, Vladimír. Tělovýchovné lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 257 s. Univerzita Karlova v Praze, učební texty. ISBN 80-246-0821-9.