Trenér B/II.třídy

Trenér B/II.třídy

Termíny kurzů budou vypisovány podle požadavků konkrétních svazů. Trenérský kurz B/II.třídy je realizován v rámci akreditace bakalářské studijního programu Sportovní a kondiční specialista, specializace Fitness.

Organizační zajištění

 • Výuka je realizovaná na základě smlouvy mezi sportovním svazem a VŠTVS PALESTRA.
 • Rozsah výuky je 150 vyučovacích hodin prezenční výuky.
 • Přesný rozpis výuky je tvořen individuálně dle domluvy se sportovním svazem.

 

Podmínky přijetí studentů ke studiu

 • Podání elektronické přihlášky prostřednictvím webových stránek vstvs.palestra.cz včetně požadovaných dokumentů.
 • Úplné střední vzdělání.
 • Nominace do studia od partnerského sportovního svazu, pokud to svaz v rámci smluvní spolupráce vyžaduje.
 • Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Informace o účastníkovi budou sdíleny se sportovním svazem, který Trenérský kurz spolupořádá a vydává trenérskou licenci.

 

Ukončení studia

 • Na závěr studia se skládá souhrnná teoretická a praktická zkouška.
 • Po splnění všech předepsaných zkoušek získává absolvent:
  • Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu v rozsahu 150 vyučovacích hodin od VŠTVS PALESTRA.
  • V závislosti na specifikaci jednotlivých svazů licenci II. třídy / B třídy, kterou vydává sportovní svaz.

 

Financování

Školné za kurz je stanoveno na 9 900 Kč / studenta.

 

Kontaktní osoba:
PhDr. Pavel Kysel, Dis, e-mail: kysel@palestra.cz

Registration for : Trenér B/II.třídy

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: