AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ  A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠTVS PALESTRA