PUBLIKACE NAŠICH VYUČUJÍCÍCH

Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí

Palestra_Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí_Cover_0321_2

Prodejní cena tištěné verze
450 Kč
Online na vyžádání v knihovně

Obsah zde.

Psychosomatická medicína 2022 - v čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie?

Psychosomatická medicína 2022

PDF ke stažení zde

Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka

Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka

Prodejní cena tištěné verze
400 Kč
PDF k vypůjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde.

Syndrom vyhoření u studentů vysokých škol

Syndrom vyhoření u studentů vysokých škol

Prodejní cena tištěné verze
250 Kč
PDF k vypůjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde.

Základní výzkum změn rovnováhy seniorů

Základní výzkum změn rovnováhy seniorů

PDF ke stažení zde

Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů

Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů

Prodejní cena tištěné verze
320 Kč
PDF k půjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde

Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám

Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám

Prodejní cena tištěné verze
260 Kč
PDF k vypůjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde.

Výzkum adekvátního pohybového režimu v kontextu wellness

Výzkum adekvátního pohybového režimu

PDF ke stažení zde.

Interkulturní aspekty ve wellness

Interkulturní aspekty ve wellness

Prodejní cena tištěné verze
220 Kč
PDF k vypůjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde.

Public awareness about the importance of wellness for human life

Public awareness about the importance of wellness for human life

Prodejní cena tištěné verze
300 Kč
PDF k půjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde

Wellness

Wellness

Publikace k vypůjčení v knihovně

Obsah zde.

Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech

Přínosy a možnosti využití učení prožitkem

Prodejní cena tištěné verze
220 Kč
PDF k vypůjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde.

Education to wellness, education through wellness

Education to wellness, education through wellness

Prodejní cena tištěné verze
290 Kč
PDF k půjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí k četbě

Prodejní cena tištěné verze
230 Kč
PDF k půjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde

Funkční a sportovní antropologie - vybrané metody

Funkční a sportovní antropologie

Prodejní cena tištěné verze
180 Kč 
PDF k vypůjčení na vyžádání v knihovně

Obsah zde.

5. bienále mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života 2017 - sborník abstraktů

5. bienále mezinárodní konference wellness

PDF ke stažení zde

Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu

Analýza postojů populace - druhé vydání

PDF ke stažení zde.

Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu

Analýza postojů populace v různých věk skup - 1. vydání

PDF ke stažení zde

Specifika edukace seniorů

Specifika edukace seniorů

PDF ke stažení zde

Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi

Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi.pdf

PDF ke stažení zde.

Sympozium Léčivá síla pramenů 2016

Léčivá síla pramenů

PDF ke stažení zde

Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze

Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze

PDF ke stažení zde

Spiritualita wellness

Spiritualita wellness

Publikace k vypůjčení v knihovně.

Obsah zde.

Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit aktivit v edukačních souvislostech

Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech

PDF ke stažení zde.

Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách

Projekty osobnostního rozvoje

PDF ke stažení zde

Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku

Obálka Rozvíjení-čtenářství-u-dětí-mladšího-školního-věku

PDF ke stažení zde