29
Zář 2021

Přijímací řízení k MBA programu „Management sportu“ je otevřené až do konce října

Přijímací řízení k MBA programu „Management sportu“ je otevřené až do konce října, stále je možnost se přihlásit. Další ročník zahajujeme 4. listopadu.

Přihlášku a podrobnější informace najdete na https://vstvs.palestra.cz/course/mba-management-sportu/

Po dobré zkušenosti z loňského roku otevíráme také třídu pro absolventy bakalářských a magisterského programu na VŠTVS PALESTRA a mají speciální nabídku na zkrácené studium.

Martin Královič je jedním z přednášejících v MBA programu „Management sportu“, kde přednáší problematiku sportovních akcí a krizového řízení. Rozhovor s ním najdete zde.