28
Led 2019

Prof. PeadDr. Milada Krejčí, CSc. přednášela na konferenci v Indii

Profesorka Milada Krejčí reprezentuje VŠTVS PALESTRA v Indii, kam byla pozvána jak klíčový řečník na mezinárodní konferenci „Lidstvo na křižovatce – výzvy a řešení“, 17. – 18. 1. 2019, Pali Rajastan, spolupořádané ministerstvem spravedlnosti Indie, kde přednesla téma “Life in Balance – Basic Research of Bio-psycho-social Balance Changes in Aging”. Setkala se zde s řadou odborníků, krátce také s ministrem spravedlnosti Indie panem P. P. Chaudhary a rozhovor s ní vyšel ve 2 indických denících. 19. – 20. 1. 2019 navštívila Government Bangur P.G.College in Pali, SPS Madhavananda College Jadan. Dále byla pozvána k přednáškám a konzultacím na SGT University Gougon Delhi ve dnech 22. – 25.1.2019.

Professor Milada Krejci represents the College of PE and Sport PALESTRA in India, where she was invited as a keynote speaker at the International conference “Mankind at the Crossroads – Challenges and Solutions”, 17-18 January 2019, Pali Rajastan, co-organized by the Ministry of Law and Justice of India, in Balance – Basic Research of Bio-Psycho-Social Balance Changes in Aging”. She met with a number of experts here, shortly with the Minister of Law and Justice of India, Mr. P. P. Chaudhary, and the interview with her was published in 2 Indian newspapers. 19 – 20 January 2019 she visited the Government Bangur P.G.College in Pali, SPS Madhavananda College in Jadan. Also she invited to lectures and consultations in the SGT University Gougon Delhi for 22-25 January 2019.