Odborný profil – Milan Šmíd

 • Ing. Milan Šmíd

Kontakty:

 • projekce@bazeny-wellness.cz
 • Katedra ekonomiky a managementu
 • Jednatel společnosti Bazény a wellness s.r.o., vedoucí projektového ateliéru
 • Projektant bazénových a wellness technologií
 • Externí vysokoškolský pedagog

 

Vzdělání

 • 1983 – Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • 1990 – Průkaz zvláštní způsobilosti pro projektování inženýrských a vodohospodářských staveb – vydán Ministerstvem výstavby a stavebnictví ČR
 • 1997 – Autorizace pro obor vodohospodářských staveb vydána ČKAIT
 • 2005 – Autorizace pre Slovenskou republiku – „Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb“

Významné aktivity

 • Místopředseda Představenstva Asociace pracovníků v regeneraci – APR
 • Člen České komory stavebních inženýrů a techniků – ČKAIT
 • Rozhodčí soutěží v saunových ceremoniálech pro ČR

 

Publikační činnost

VACKOVÁ, ŠMÍD, ANDĚLOVÁ, JANDOVÁ:  Vodní procedury ve wellness  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.2012   ISBN 978-80-87723-01-2

KREJČÍ, M., HOŠEK, V. a kol – Wellness – část Legislativa a vnitřní prostředí wellness – Grada 2016 – ISBN  978-80-271-0010-1