Odborný profil – Barbora Přibylová

 • Mgr. Barbora PřibylováTraining School

Kontakty:

 • pribylova@palestra.cz
 • vysokoškolský pedagog
 • tajemník katedry pedagogiky a psychologie
 • institucionální koordinátor programu Erasmus+ VŠTVS Palestra
 • lektor v kurzu Vychovatelství
 • lektor v Trenérské škole

Vzdělání:

FTVS UK  2006 Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy – Studijní obor Tělesná výchova a Sport

Hlavní témata odborného zájmu:

 • Řízení sportovního tréninku
 • Pedagogika sportu
 • Pedagogika volného času
 • Kondiční poradenství
 • Pohybová gramotnost
 • Talentovaná mládež v oblasti sportu

Významné aktivity  

 • Interní vyučující ATVS Palestra od roku 2003
 • Členka redakční rady časopisu Palestra
 • Kondiční trenérka v projektu “Her World Her Rules” FIBA v ČR
 • Dlouhodobá spolupráce s “Dům dětí a mládeže” v oblasti sportovní přípravy- atletika, basketbal, v oblasti hudby- hra na dechové nástroje