Profil – David Cihlář

  • Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Kontakty:

  • David.Cihlar@ujep.cz

Jeho specializací je metodika výzkumných prací a statistické zpracování dat. V rámci výzkumné činnosti spolupracuje s kolegy z mnoha oborů (medicína, pedagogika, kinantropologie). Jako autor, nebo spoluautor se podílel na několika monografiích a projektech. Je kmenovým pracovníkem PF UJEP a současně působí jako učitel tělesné výchovy na ZŠ. Mimo metodologie se věnuje také didaktice TV a sportovním masážím, kde velmi úzce již 10 let spolupracuje s RUNCZECH.