Odborný profil – Jakub Otáhal

 • prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Kontakty:

 • otahal@palestra.cz
 • Katedra biomedicínských předmětů
 • Vysokoškolský pedagog

 

Pracovní činnosti

 • 2002 – dosud  Fyziologický ústav AV ČR v.v.i., Oddělení vývojové epileptologie, zástupce vedoucího.
 • 2019 – dosud   2. lékařská fakulta UK, skaut pro přenos technologií
 • 2018 – dosud   VŠTVS Palestra, Katedra biomedicinských oborů
 • 2003 – 2018    Oddělení funkční anatomie – vedoucí, FTVS UK.
 • 2010 – 2015     zástupce ředitele, Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.,
 • 2004 – 2005    post-doc, Charité – Universitats Medizin Berlin, Institute of Physiology, prof. Uwe Heinemann
 • 1995 – 2001    Pracoviště funkční anatomie 2. LF UK – asistent, odborný asistent

Vzdělání

 • 1993 – 2000    MUDr., Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta, Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením
 • 2000 – 2003    Ph.D., Univerzita Karlova – FTVS, obor Biomechanika
 • 2012                   habilitace v oboru Biomechanika, Univerzita Karlova – FTVS

 

Významné aktivity

 • Věda & výzkum – rozvoj epilepsie, diagnostické metody, personalizovaná medicína
 • Popularizační činnost
 • Člen výboru České fyziologické společnosti, České společnosti pro biomechaniku, České ligy proti epilepsii
 • Člen volených odborných rad a orgánů – Vědecká rada FTVS UK, Akademický sněm AV ČR atd..
 • Organizace vědeckých kongresů

 

Recenzent – Epilepsia, Epilepsy Research, Brain Research, Frontiers in Molecular Neuroscience, Frontiers in Neuroscience, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Journal of Neuroscience, Journal of Neurophysiology, Physiological Research, Československá fyziologie, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, European Journal of Neuroscience,

 

Publikační činnost

 • Researcher ID: B-5833-2012
 • ORCID: 0000-0001-5944-5803
 • Celkový počet citací: 767 (WoS)
 • Celkový počet citací (bez autocitací): 700 (WoS)
 • H-index: 16

 

Nejcitovanější práce:

Kann O, Kovacs R, Njunting M, Behrens CJ, Otahal J, Lehmann TN, Gabriel S, Heinemann U. Metabolic dysfunction during neuronal activation in the ex vivo hippocampus from chronic epileptic rats and humans. Brain. 2005, EPub Jun 15, Oct;128(Pt 10):2396-407., Citací (WoS) – 100

Práce v časopise nejvyšším impakt faktorem:

Wei-Chih Chang, Jaroslav Hlinka, Andrew D. Powell, Milan Palus, Jakub Otahal, Jan Kudlacek, Vojtech Kumpost, John G.R. Jefferys, Premysl Jiruska. Critical slowing and  loss of neuronal network stability underlie the transition to seizure and determine the response to interictal synaptic perturbations. Nature Neuroscience, Vol21, pp1742–1752 (2018). Imapkt Faktor (JCR) 19.912