25
Bře 2020

Rektor studentům Palestry

Vážené studentky, vážení studenti,

v současné době se celá naše společnost nachází ve velmi složité situaci. I na naší škole namísto toho, abychom se společně scházeli v posluchárnách, v tělocvičnách, v bazénu i na dalších sportovištích a pilně se věnovali studiu, bojujeme se soupeřem, který útočí na naše zdraví a omezuje naše možnosti scházet se.

Proto přicházejí ke slovu náhradní možnosti vzdělávání. MŠMT v  této situaci školám doporučuje distanční vzdělávání, které umožňuje vysoká úroveň současného technického vybavení. Se svými učiteli můžete být v osobním kontaktu formou e-mailového a skypového spojení, či mnohých dalších zvukových, písemných nebo obrazových spojení. Věřím, že těchto možností ve vrchovaté míře využijete při přípravě na zápočty a zkoušky, při sepisování semestrálních, bakalářských či diplomových prací.

V době uzavření knihoven je velký problém nalézt vhodný studijní materiál, „papírové“ knihy a odborné časopisy. Vy, studenti Palestry, můžete nalézt značné množství e-knih v naší knihovně. Mnoho dobrých zdrojů pro Vaše studium nabízí i internet. Myslím, že vzhledem k nestandardní situaci se Vaši učitelé spokojí i s využitím těchto dostupných zdrojů.

Nikdo neví, jak dlouho bude tento mimořádný stav trvat. Je možné, že bude nutné prodloužit letní semestr. Je velmi pravděpodobné, že se vše promítne i do možnosti skládání zápočtů a zkoušek formou distančního testování s využitím technických zařízení. Vedení školy Vás bude o těchto záležitostech průběžně a s dostatečným časovým předstihem informovat.

Je na nás všech, abychom se společnými silami vypořádali s problémy a obtížemi, které nám přináší koronavirus, s problémy v rodinách, v osobních vztazích i se starostmi se studiem. Se studijními záležitostmi Vám jistě všichni učitelé Palestry rádi pomohou, a věřím, že společně dojdeme k úspěšnému zakončení tohoto semestru i školního roku bez zbytečných ztrát.

23. 3. 2020
doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
rektor

sdr