15
Dub 2019

Schůzka Akademického senátu se uskuteční 23. 4.

Schůzka akademického senátu

Termín konání: 23. 4. 2019 ve 14.45
Místo konání: zasedací místnost. 3. patro


Vážení studenti, dne 23. 4. 2019 proběhne další zasedání akademického senátu VŠTVS Palestra.

Prosím všechny studenty, pokud mají připomínky a podněty ke zlepšení fungování školy, zašlete tyto zástupci Vaší studijní skupiny.

Seznam členů naleznete zde na nástěnce a na Moggisu v sekci orgány školy. Také zde naleznete zápisy z minulých schůzek.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Předsedkyně akademického senátu