PUBLIKACE

Publikace je možné zakoupit v knihovně školy nebo objednat e-mailem na malcova@palestra.cz.

Obálka Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření u studentů vysokých škol

Autor:

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

ISBN 978-80-87723-56-2

250 Kč

Obálka Public awareness

Public awareness about the importance of wellness for human life

Authors:

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. , RNDr. Ludmila Vacek, PhD et al.

ISBN 978-80-87723-52-4

300 Kč

Obálka Interkulturní aspekty

Interkulturní aspekty ve wellness

Autor:

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. a kol.

ISBN 978-80-87723-51-7

220 Kč

Obálka Životní styl seniorů

Životní sty a pohybové aktivity českých seniorů

Autor:

doc. PhDr. Pavel Tilinger a kol.

ISBN 978-80-87723-53-1

 

320 Kč

Antropologie Obalka web

Funkční a sportovní antropologie – vybrané metody

Autor:

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

ISBN 978-80-87723-41-8

 

180 Kč

spiritualita

Spiritualita wellness

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

ISBN 978-80-247-2893-3

220 Kč

kniha wellness web

Wellness

Autoři:
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. a kol.

ISBN 978-80-271-0010-1

425 Kč

Obálka Education to wellness

Education to wellness, education through wellness

Editors:
prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD.
doc. PhDr. Pavel Tilinger, PhD.
RNDr. Ludmila Vacek, PhD.

ISBN 978-80-87723-23-4 (print)

290 Kč

Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám

Autoři
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

ISBN 978-80-87723-40-1

230 Kč

SKRIPTA

Skripta je možné zakoupit v knihovně školy nebo objednat e-mailem na malcova@palestra.cz.

Název Autor Prodejní cena Cena pro studenty
VŠTV PALESTRA
Baňkové masáže Radomír Báča  80 Kč  45 Kč
Dětský pohybový systém prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 125 Kč  90 Kč
FYZIOLOGIE tělesných cvičení prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. 125 Kč  70 Kč
Management Ing. Petr Hedrlín 180 Kč 110 Kč
Pedagogika volného času doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. 180 Kč 110 Kč
PLAVÁNÍ Mgr. Lenka Kochánková 100 Kč  55 Kč
Pohybové a gymnastické hry Mgr. Karol Špaček (ed.) Alena Malcová (ed.) 180 Kč  135 Kč
PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ MINIMUM pro sportovce JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
JUDr. Michal Frabša
 170 Kč 130 Kč
SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE a její využití v pomáhajících profesích doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 245 Kč 165 Kč
Speciální pedagogika II. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
Bc. Monika Donevová
190 Kč 145 Kč
Sportovní a rekondiční MASÁŽE kolektiv autorů 165 Kč 100 Kč
Úvod do BIOLOGIE ČLOVĚKA MUDr. Josef Čermák  80 Kč  45 Kč
Úvod do WELLNESS RNDr. Ludmila Vacková, Ph.D.
PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D
180 Kč 135 Kč
Vodní pólo v souvislostech PaedDr. Karel Nedorost 165 Kč 100 Kč
Vybrané kapitoly FITNESS Mgr. Lenka Kochánková 190 Kč 125 Kč
Vybrané kapitoly PRVNÍ POMOCI MUDr. Jozef Martinča 180 Kč 110 Kč
Vybrané WELLNESS PROCEDURY Alena Malcová (ed.) 100 Kč   55 Kč
Výtvarné aktivity pro volný čas PhDr. Jana Skarlantová 145 Kč 100 Kč
Základy funkční ANATOMIE člověka I. prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 210 Kč 135 Kč
Základy funkční ANATOMIE člověka II. prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 180 Kč 110 Kč
Základy KINEZIOLOGIE prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 245 Kč 165 Kč
Základy NÁZVOSLOVÍ tělesných cvičení kolektiv autorů 200 Kč 135 Kč
Základy výživy člověka MUDr. Jozef Martinča,
Mgr. Pavel Kysel
255 Kč 175 Kč
Zdravotní tělesná výchova I. část PaedDr. Miluše Matoušová 100 Kč  65 Kč
Zdravotní tělesná výchova II. část Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. 130 Kč 105 Kč