9. Studentská konference

V souvislosti s mimořádnou situací se letošní studentská konferenci neuskuteční

Na programu 9. studentské konference se podílí studující bakalářských oborů Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog, Výživové poradenství a sportovní diagnostika a studenti navazujícího magisterského programu Wellness specialista. Dále se zúčastní studenti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků – obor Vychovatelství. Zváni jsou i studenti ostatních vysokých škol.

Konference se koná v pátek 29.5. 2020 od 9.30 hodin v prostorách VŠTVS PALESTRA ve Kbelích.

Program:

9:30 Prezence účastníků

10:00 Zahájení konference

10:15 -11:15 První blok prezentací

11:15 -11:30 Diskuse

11:30 -12:30 Druhý blok prezentací

12:30 -12:45 Diskuse

12:45 -13:20 Třetí blok prezentací

13:20 -14:00 Diskuse, ukončení konference

 

Studenty k účasti na konferenci přihlašují vedoucí bakalářských/diplomových prací.

Na konferenci jsou srdečně zváni jak vyučující, tak studenti, kteří zde mohou načerpat inspiraci pro svou práci a navázat nové kontakty. Výstupem konference je sborník abstraktů.

Přihlášení je možné na e-mailu doc. PhDr. Markéty Švamberk Šauerové, Ph.D., svamberk.sauerova@palestra.cz.