4
Led 2022

Zveme vás na dny otevřených dveří

I v letošním roce jsme připravili Dny otevřených dveří, a to jak přímo v budově školy, tak i v on-line formě. První proběhne již v pondělí 10.1. od 16,30 hodin a dovolíme si vás pozvat k nám do školy.

Více informací a termíny najdete na https://vstvs.palestra.cz/dny-otevrenych-dveri/

Těšíme se na vás!