30
Říj 2020

Zveme vás na mezinárodní vědeckou konferenci “Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí”

Konference se bude konat 15. 11. 2020 online.

Cílem konference je prezentovat a sdílet zkušenosti odborné veřejnosti na dané téma a podporovat využívání benefitů prožitku na různých úrovních společenského života co nejefektivněji.

Bližší údaje o konferenci naleznete zde.